Kurs i pensjonsordninger og pensjonsberegning

Vi inviterer våre medlemmer til kurs i pensjonsordinger og pensjonsberegning tirsdag 5. mai.

Vi planlegger et tilsvarende kurs i høstsemsteret (10. november).

Tentativt program

09.00              Velkommen, presentasjon

                        v/ hovedtillitsvalgt

09.15              Generelle lover og regler om pensjon

                        Offentlig tjenestepensjon vs annen tjenestepensjon

                        Samordning SPK og Folketrygden

                        v/ SPK

10.00              Pause

10.45              Program forts.

12.00              Lunsj

13.00              Pensjonstidspunkter og seniorpolitikk.

                        Hva gir de beste løsningene?

                        v/ SPK

14.00              Slutt

 

Påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/pensjon1.html

 

Publisert 6. jan. 2015 11:29 - Sist endret 21. apr. 2015 12:56