Kurs i pensjonsordninger og pensjonsberegning

Vi inviterer våre medlemmer til kurs i pensjonsordinger og pensjonsberegning onsdag 11. november.

Program

08.45 Kaffe/te
09.00 Velkommen, presentasjon v/ hovedtillitsvalgt
09.15 Pensjon og valgmuligheter v/SPK
12.00 Lunsj i Helga spiseri (Helga Engs hus)
13.00 Mer om og valgmuligheter v/SPK
14.00 Slutt


Temaer som vil bli gjennomgått er:

1.    Folketrygden: Alderspensjon
2.    Statens pensjonskasse: Alderspensjon, AFP
3.    Ulike pensjoneringsmuligheter
4.    Statens pensjonskasse: Uførepensjon, Etterlattepensjon, Boliglån

 

Påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/pensjon2.html

 

Publisert 28. okt. 2015 14:07 - Sist endret 2. nov. 2015 12:18