Åpent kurs for stipendiater 24. mars

Forskerforbundet ved UiO arrangerer kurs for alle stipendiater 24 mars. Kurset tar for seg generelle rettigheter for stipendiatstillingen, lønnsvilkår og karrieremuligheter etter oppnådd grad. Vi serverer lunsj til alle deltakere kl. 12.

Kurset holdes av rådgiver i Forskerforbundet Jon W. Iddeng

Påmelding via nettskjema

Program:

Kl

09.00    Kaffe

09.15    Tilsettingsvilkår og forskerutdanning

10.00    Permisjon, forlengelse og så NAV?

10.20    Pause med kaffe/frukt

10.35    Lønn som fortjent

11.15    Etter stipendiatperioden – videre karriere

12.00    Felles lunsj

Arrangør

Forskerforbundet ved UiO
Publisert 18. mars 2015 10:53