Fra fagspesialist til leder med personalansvar

Målgruppe: ledere på ulike nivåer.

Forskerforbundet ved advokat Stine Nordgren Johannessen inviterer i samarbeid med konsulentfirmaet Varde Hartmark til seminar om ledelse med temaet: "Fra fagspesialist til leder med personalansvar" på Losby Gods i Lørenskog utenfor Oslo.

Forskerforbundet (sentralt, ikke lokallaget) arrangerer kurs for medlemmer som er ledere.

Advokat Stine Nordgren Johannessen

Ledelse handler om å skape resultater og nå mål gjennom andre. Det handler om å involvere, engasjere og motivere. Det handler også om å være tydelig og skape forutsigbarhet. Lederrollen byr på utfordringer for de fleste. Dette seminaret er skreddersydd for deg som er fersk i lederrollen, eller ønsker en oppdatering. Offentlige virksomheter utfordres til å effektivisere og fornye seg.

Endringsprosesser, teamledelse, og hvordan skape motivasjon og engasjement hos medarbeidere i kunnskapsvirksomheter, er valgt som sentrale tema. Vi går også inn i den vanskelige samtalen og byr på trening, diskusjon og oppgaveløsning i grupper.

Under det to dager lange seminaret møter du andre ledere, og gjensidig utveksling byr på læring og inspirasjon. Målet med seminaret er å bidra til å gi de av Forskerforbundets medlemmer som er ledere en  trygghet og mestring i rollen som leder. De faglige tilnærmingene er basert på anerkjent norsk og internasjonal forskning. 

Seminaret er ment som en innføring eller oppdatering for medlemmer som jobber som ledere, og som ønsker å vite mer om disse temaene.

Program og påmelding finner du på Forskerforbundets nettsider

Publisert 27. jan. 2015 13:44