Vitenskapsombud - viktig vakthund eller nok en gneldrebikkje?

Trenger vi et eget ombud som kan sikre vitenskapelig redelighet, ryddighet i veilederforhold og generelt god forskningskultur, eller er våre eksisterende ordninger for vitenskapelig konflikthåndtering gode nok? Bør en eventuell ombudsordning være sentral, eller tilknyttet de enkelte fakulteter? Hvilke behov finnes, og hvordan kan de best ivaretas?

Debatt med Anine Kierulf, Kristian Gundersen, Peter Kierulf, Steinar Andreas Sæther og Ragnhild Hennum

Foto: UiO

Bør UiO innføre et vitenskapsombud?

Universitetsstyret skal behandle forslag om vitenskapsombud i løpet av sitt desembermøte og det inviteres i den anledning til debatt.

Debatten innledes av Kristian Gundersen, som har fremmet forslaget i universitetsstyret, hvor han er representant for de faste vitenskapelige ansatte.

I panelet sitter:

- Anine Kierulf, postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter og vinner av Forskningsrådets formidlingspris og Akademikerprisen 2015.

- Steinar Andreas Sæther, førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet og leder av Forskerforbundet ved UiO

- Peter Kierulf, forskningsombud ved Det medisinske fakultet

- Ragnhild Hennum, prorektor ved UiO

Debatten ledes av Sofie A. E. Høgestøl, representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i universitetsstyret.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debate: Academic Ombudsman

Does the University of Oslo need an academic ombudsman, or are the current complaints mechanisms sufficient in ensuring scientific integrity and competent conflict management between academic staff?

In light of the University Board considering a proposal to introduce an academic ombudsman during their next meeting, the issue deserves to be raised in the form of a debate.

The debate will be held in Norwegian, but questions from the audience in English are welcome.

The debate will be moderated by Sofie A. E. Høgestøl (representative of the temporary academic staff in the University Board) and the panel will include:

- Kristian Gundersen, representative of the permanent academic staff in the University Board

- Anine Kierulf, postdoc at the Norwegian Centre for Human Rights and the winner of this year’s Akademikerprisen

- Steinar Andreas Sæther, Associate Professor and leader of Forskerforbundet UiO

- Peter Kierulf, academic ombudsman at the Faculty of Medicine

- Ragnhild Hennum, Pro-Rector UiO

Publisert 9. nov. 2015 18:20 - Sist endret 10. nov. 2015 09:53