Akademisk forum: Åpent debattmøte

Har universitetet bruk for demokrati?

Bør ansatte på universitetet velge sine ledere og bidra til bedre styring? Er demokrati mer enn et honnørord til bruk i festtaler? Trenger universitetet demokrati for å forbedres, effektiviseres og lykkes? Eller trenger vi fremfor alt mer profesjonell ledelse? Hvordan kan lederkompetanse og demokratisk lydhørhet kombineres?

Det er bred enighet om at det aller meste av universitetets kompetanse finnes på grunnplanet, blant menige ansatte. Mange mener at disse sammen vet best hvor «skoen trykker» og hvilke forbedringer som behøves. Hvordan kan universitetet best utnytte denne kompetansen? Trenger vi sterkere ovenfra-og-ned styring eller mer nedenfra-og-opp innflytelse og engasjement? Er det et godt nok klima for åpen, konstruktiv dialog og diskusjon ved universitetene?

 

Program:

16.00 Møtet åpnes. Møteleder: Prof. Mads Andenæs, styremedlem i Akademisk Forum

16.05 - 17.05 Innledninger ved:

Statssekretær Bjørn Haugstad, Regjeringen/Kunnskapsdepartementet
Prof. Karin Widerberg, Universitetsstyret UiO, representant for vitenskapelige ansatte
Prof. Frode Vartdal, Dekan, Det medisinske fakultet, UiO,
Prof. Kristian Gundersen, Universitetsstyret UiO, representant for vitenskapelige ansatte
Prof. Johan F. Storm, leder i Akademisk Forum, UiO

17.05-17.20 Pause med lett servering

17.20-18.30 Paneldebatt (Haugstad, Widerberg, Vartdal, Gundersen, Storm), med innlegg og spørsmål fra salen.


18.30-19.30 Umiddelbart etter det åpne møtet vil AKADEMISK FORUM holde sitt årsmøte, med valg av styre.

Styret i AKADEMISK FORUM (tidligere Professorforeningen):
Johan F. Storm (leder), Mads Andenes, Andreas Føllesdal

 

Arrangør

Akademisk forum
Publisert 9. sep. 2015 10:40