2015

Tidligere

Tid og sted: 12. nov. 2015 14:00 - 16:00, 1. etasje HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups Hus

Trenger vi et eget ombud som kan sikre vitenskapelig redelighet, ryddighet i veilederforhold og generelt god forskningskultur, eller er våre eksisterende ordninger for vitenskapelig konflikthåndtering gode nok? Bør en eventuell ombudsordning være sentral, eller tilknyttet de enkelte fakulteter? Hvilke behov finnes, og hvordan kan de best ivaretas?

Debatt med Anine Kierulf, Kristian Gundersen, Peter Kierulf, Steinar Andreas Sæther og Ragnhild Hennum

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:00 - 14:00, Aud. U35, Helga Engs hus (Blindern)

Vi inviterer våre medlemmer til kurs i pensjonsordinger og pensjonsberegning onsdag 11. november.

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:00 - 12:00, Georg Sverdrups Hus, Auditorium 2

"Working in Norway" is a half day course held by the Norwegian Association of Researchers (NAR). It is intended for foreign, english speaking PhD´s, Post docs and fixed term Researchers. The course is also open for non-members, please feel free to bring a friend! 

 

Tid og sted: 25. sep. 2015 17:30 - 21:30, Gamle festsal, Domus Academica

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo inviterer til "early night talkshow" om forskning fredag 25. september 2015 kl 17.30 i Gamle festsal, Domus Academica i Karl Johans gate.

Etterpå blir det mingling med fingermat og god drikke i Juridisk fakultetsbibliotek.

Tid og sted: 10. sep. 2015 16:00 - 18:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern

Har universitetet bruk for demokrati?

Bør ansatte på universitetet velge sine ledere og bidra til bedre styring? Er demokrati mer enn et honnørord til bruk i festtaler? Trenger universitetet demokrati for å forbedres, effektiviseres og lykkes? Eller trenger vi fremfor alt mer profesjonell ledelse? Hvordan kan lederkompetanse og demokratisk lydhørhet kombineres?

Tid: 5. mai 2015

Vi inviterer våre medlemmer til kurs i pensjonsordinger og pensjonsberegning tirsdag 5. mai.

Vi planlegger et tilsvarende kurs i høstsemsteret (10. november).

Tid og sted: 22. apr. 2015 09:30 - 17:00, Bjørvika konferansesenter

(Sentralt kurs i regi av Forskerforbundet)

Forskerforbundet inviterer til dagskonferanse om og for lærernes lærere – så sørg for at denne videresendes til miljøer som er involvert i lærerutdanning ved egen institusjon.

Alle henvendelser av praktisk art rettes til: kurs@forskerforbundet.no

Tid og sted: 14. apr. 2015 09:00 - 15:00, Seminarrom 232, Helga Engs hus

Vi planlegger kurs for våre medlemmer i lokal lønnsdannelse i april. (Vi tar et forbehold om at dato ikke er helt klar.) På kurset vil vi gi en innføring i hvilke muligheter du har til å få mer i lønn. Det vil også bli mulighet til individuelle samtaler og veiledning.

Du kan også lese mer om lokal lønnsdannelse på våre nettsider

Tid og sted: 24. mars 2015 09:00 - 12:30, Georg Sverdrups Hus, grupperom 7

Forskerforbundet ved UiO arrangerer kurs for alle stipendiater 24 mars. Kurset tar for seg generelle rettigheter for stipendiatstillingen, lønnsvilkår og karrieremuligheter etter oppnådd grad. Vi serverer lunsj til alle deltakere kl. 12.

Kurset holdes av rådgiver i Forskerforbundet Jon W. Iddeng

Påmelding via nettskjema

Tid: 16. mars 2015

Kurset er for våre medlemmer som er oppnevnt som medlemmer i innstillingsråd. Hovedfokus vil være på de praktiske elementene i dette arbeidet, men det vil selvfølgelig også være fokus på de juridiske sidene.

Vi vil legge ut program og mulighet for påmelding så snart dette er klart.

Tid og sted: 9. mars 2015 14:15 - 16:00, Georg Sverdrups hus - Stort møterom

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte mandag 9. mars 2015 kl 14.15-16.

Under følger innkalling og sakspapirer (pdf-filer).

Etter årsmøtet inviterer vi medlemmene til middag. Deltagelse på middag krever påmelding (se lengre ned).

Tid og sted: 5. mars 2015 09:30 - 6. mars 2015 16:00, Losby gods

Målgruppe: ledere på ulike nivåer.

Forskerforbundet ved advokat Stine Nordgren Johannessen inviterer i samarbeid med konsulentfirmaet Varde Hartmark til seminar om ledelse med temaet: "Fra fagspesialist til leder med personalansvar" på Losby Gods i Lørenskog utenfor Oslo.

Forskerforbundet (sentralt, ikke lokallaget) arrangerer kurs for medlemmer som er ledere.

Tid og sted: 10. feb. 2015 16:00 - 21:00, Nasjonalgalleriet og Den franske sal

Forskerforbundet ved UiO arrangerer debatt under overskriften:

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse?

Symposiet blir avsluttet med servering av litt mat og drikke klokka 19 i Den franske sal.

Tid og sted: 4. feb. 2015 09:30 - 6. feb. 2015 13:00, Lostby gods

Forskerforbundet inviterer til grunnopplæringskurs trinn I. Kurset er åpent for nye tillitsvalgte (alle sektorer).

For å melde deg på dette kurset må du være oppnevnt som tillitsvalgt av lokallaget. Kurset er også åpent for medlemmer i lokallagsstyret og våre medlemmer som har verv i tilsettings- eller innstillingsråd og utvalg.

Kurset er obligatorisk for tillitsvalgte i Forskerforbundet ved UiO.

Tid og sted: 4. feb. 2015 09:00 - 15:00, Bristol

Vi arrangerer kurs i praktisk arbeid i tilsettingsråd 4. februar.

Kurset er åpent for alle våre medlemmer som har interesse av å lære mer om gjeldende lov- og regelverk ved tilsetting, men medlemmer som har verv i tilsettingsråd eller utvalg vil prioriteres ved fulltegnet kurs.

Hovedfokus vil være på de praktiske elementene i dette arbeidet, men det vil selvfølgelig også være fokus på de juridiske sidene.

Påmelding på nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/63453.html

Tid og sted: 19. jan. 2015 14:15, Helga Engs hus aud 2

Forskerforbundet inviterer til medlemsmøte om lokale lønnsforhandlinger mandag 19. januar 2015.