Historie

 Filologisk Forening ble opprinnelig grunnlagt våren 1840 som en faglig forening av filologer og pedagoger, hvilket vil i praksis vil si lærere. Foreningen ble opprettet på initiativ av daværende professor i gresk ved Universitetet – Frederik Ludvig Vibe, og rektor ved katedralskolen i Trondheim – Frederik Moltke Bugge. Sistnevnte ble foreningens første formann og regnes som dens grunnlegger. Målet med foreningen var å danne et forum for den klassiske filologiens og den klassiske dannelsens representanter, til forsvar for klassiske studier. Disses posisjon, ikke minst i det lærde skoleverket, ble nemlig utsatt for sterkt press fra krefter som ønsket mer realfag i skolen, og en mer nøktern oppfatning av språkstudiets betydning for personlighetsdannelsen. Det er denne striden som i vår historie går under betegnelsen “dannelsesstriden”.

Bugges og Vibes tiltak fikk imidlertid ingen lang varighet, og etter noen gode år opphørte aktiviteten i 1849. Det skulle drøye helt til 1857 før aktiviteten ble varig gjennopptatt, og da i skikkelse av en forening primært beregnet for studenter. Eldre fagfeller fortsatte imidlertid å være – til dels meget – aktive gjennom hele 1800-tallet. Flere av professorene, som Sophus Bugge og Marcus Monrad, var hyppige gjester. I 1875 gikk foreningen enda til det skritt å invitere den store danske filologen J. N. Madvig for å holde foredrag. Det er ikke for mye sagt at Filologisk Forening i denne tiden var et samlende filologisk forum i Kristiania

Utover på 1900-tallet utviklet foreningen seg til mer og mer å bli en studentforening av den typen vi kjenner det i dag. Det ble holdt jevnlige møter, ofte med foredrag, og i 1910 ble foreningens orden “Dend ypperligste Ugle-Orden”, som oprinnelig stammer fra 1880-årene, atter gjennopplivet i verdige studentikose former. I årene rundt 1940 hadde foreningen også en egen teatergruppe hvor bl.a. Mentz Schulerud og hans søster Anne Cath. (senere gift Vestly) medvirket. Det var også i denne tiden “Filologen” (grunnlagt i 1882), ble omformet til et moderne studenttidsskrift

Under 1960-tallet begynte imidlertid foreningen å oppleve nedgangstider. Den økte politiseringen og radikaliseringen av studentmiljøet må kunne sies å ha vært en viktig faktor for dette. Foreningsaktiviteten skulle ligge nede i nærmere tyve år før en gruppe studenter med Frode Vogelsang i spissen tok intiativ til en gjenoppliving av aktiviteten i 1991. Ved private innskytelser til øl – Vogelsangs inntekt fra sommerjobb – kom første arrangement i gang, og dermed begynte hjulene å rulle på ny. Gjennom noen år bleholdt foajefester i Sophus Bugges hus, men i 1994 fikk FF eget tilholdssted. Et tilfluktsrom i kjelleren på nevnte hus ble innredet til bodega/studentkro, og fikk det etter hvert så velkjente navnet “Uglebo”. Navnet må med årene kunne sies å ha gått inn i selve blindernterminologien. Samme år kom også Filologen på bena igjen.

Av Trond Werner Pettersen
Publisert 23. jan. 2011 20:43 - Sist endret 5. apr. 2013 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere