English version of this page

Filologisk Forening og Uglebo styret

Her finner du styret for Filologisk Forening og Uglebo høsten 2021! 

Filologisk Forening:

Uglebo:

Leder: 
Asa-Jane Stuart-Campbell
leder@filologiskforening.no

Styreleder:  
Asa-Jane Stuart-Campbell
styreleder@uglebo.no

Nestleder: 
LEDIG VERV
nestleder@filologiskforening.no

Kjellermester: 
Magnus Tveitan
kjellermester@uglebo.no

Økonomiansvarlig: 
LEDIG VERV
okonomi@filologiskforening.no

Økonomiansvarlig: 
Vegard Berget
okonomi@uglebo.no

Kulturansvarlig: 
Ingrid Sofie Nymo
kulturansvarlig@filologiskforening.no

Økonomiassistent: 
LEDIG VERV
ok-ass@uglebo.no

PR-ansvarlig: 
LEDIG VERV
pr-ansvarlig@filologiskforening.no

Innkjøpsansvarlig: 
Helene Salvesen 
innkjop@uglebo.no

Skapansvarlig: 
Evin Saidi
skap@filologiskforening.no

Funksjonæransvarlig: 
Valentin Bauza
funk@uglebo.no

Filologen redaktør: 
Hannah 
filologen@filologiskforening.no

Utlånsansvarlig:
Paul Omar Lervåg
utlan@uglebo.no

Filologen medredaktør: 
Dagny 
filologen@filologiskforening.no

Sikkerhetsansvarlig: 
Sandra Lystad 
sikkerhetsansvarlig@uglebo.no

Internansvarlig: 
Christopher Haakon Syvertsen 
intern@filologiskforening.no

Musikkansvarlig: 
Axel Heidenriech (DJ Mormor) 
musikk@uglebo.no

Kjellermester:
Magnus Tveitan
kjellermester@filologiskforening.no

Kaféansvarlig: 
LEDIG VERV
kafe@uglebo.no

 

Kaféfunksjonæransvarlig: 
LEDIG VERV 
kafe@uglebo.no

Emneord: Styremedlemmer
Publisert 29. juli 2020 13:09 - Sist endret 25. okt. 2021 17:56