Historie

Er det noen forbindelse mellom Sophus Bugge og Filologisk Forening? En annen forbindelse enn at Uglebo ligger i huset som har fått Bugges navn? Svaret er at Sophus Bugge fra sin studietid (1848-1858) og frem til sin død i 1907 hadde et nært forhold til FF.

Med tradisjoner helt tilbake til 1840 er Filologisk Forening den eldste fakultetsforeningen ved Universitetet i Oslo.

Selv om vi har røtter tilbake til 1840 var det ikke alltid lett for den Filologisk Forening. På 90-tallene hadde foreningen blitt ukjent blant HF-studenter - les intervju med Frode Vogelsang fra 2003 for å høre om gjenoppreisning av Filologisk Forening, samt etablering av puben på HF - nå kjent som Uglebo! 

Den nåværende logo til Filologisk Foreningen er bare fra 1995 - men hva var den første logo? Ærlig talt - vi vet ikke; den tidligst logo vi finner kommer fra 1879, bare 141 år siden.