Hva betyr tallene på discene?

I et forsøk på å beskrive en discs aerodynamiske egenskaper har disc golf produsentene kommet opp med et tall rangeringssystem bestående av fire segmenter, men hva betyr egentlig disse magiske tallene?

De fire kategoriene

Flyegenskapene til en disk er kategorisert i fire ulike kategorier: Speed, glide, turn og fade. Til tross for at alle diskprodusenter bruker de samme kategoriene og tall, betyr det ikke nødvendig vis at en helt likt rangert disk fra to ulike produsenter flyr likt, men ved å se på disse tallene vil en ha et utgangspunkt for å kunne sammenligne ulike disker. Speed

Speed er hvor raskt en disk skjærer gjennom luften den flytter seg i. Speed skalaen går fra 1 - 15, hvor 15 er den raskeste disken. 
Vil dette bety at om jeg kjøper en speed 15 disk så vil den fly lengst? - Nei. Høyere speed vil også kreve et sterkere kast, slik at disken for mer kraft og "speed" når den forlater armen til den som kaster. Klarer en ikke legge nok kraft inn i en disk, vil denne få drastisk endrede flyegenskaper. Her vil en kunne oppleve å kunne kaste vesentlig lengre med en speed 7 disk, kontra en speed 14. Det er derfor anbefalt at nybegynnere starter med en lavere speed, mens maks speed kun er anbefalt til erfarene spillere med mye kraft i kastene sine. 

 

Glide

Er beskrivelsen på hvor godt en disk klarer å 'seile' på luften under seg. En disk med mer glide egner seg godt for nybegynnere og denne metrikken kan være til god hjelp med å stjele litt ekstra lenge på kastene. Skalaen for glide går fra 1 - 7, hvor 7 er mest glide.

 

Turn

Turn er hvor et tall som representerer hvor mye en disk vil vende med sin rotasjon i den retningen disken roterer. Dette vil si at om en høyrehendt person kaster en disk backhand, vil den rotere med klokka og derfor gjerne vende litt mot høyre før den til slutt mister rotasjon og fart, og begynner å "fade" i den motsatte retningen til rotasjonen. Det vil i tilfelle av en høyrehendt person som kaster backhand bety at den vil avslutte med å vende mot venstre. Her er typiske tall å se fra -4 til 1, der -4 vil vende mest med sin rotasjon og blir ofte kalt for "flippy", mens en disk med turn 1 vil være å ansees som overstabil som betyr at den sjeldent vil vende med rotasjonen sin, men heller "fade" tidligere.

 

Fade

Fade er et tall produsentene bruker for å si noe om hvor fort, og mye en disk vil vende i motsatt retning av sin rotasjon. En disk med høy fade, vil ansees å være mer stabil, og vil fortere komme seg ned mot bakken. En disk mer lav fade vil ofte være "nøytral" eller "understabil", noe som betyr at man ikke i like stor grad ser at disken vil vende mot slutten av sin flygning. Tallene har vil ofte være fra 0 til 4. 

 

Stability

Stabilitet er en samlet underkategori av Turn og Fade. Stabiliteten til en disk måles ved å legge sammen tallene for Turn og Fade (Stability = Turn + Fade), og vil si noe om helheten til diskens flymønster. Her vil du kunne få disker som har fra -4 til 4 der du kan dele opp i 3 hovedkategorier. Disse er understabil/flippy: som har en samlet stabilitet på -1 eller mindre. Stabil/nøytral: som har samlet stabilitet på 0, og superstabil/overstabil: som har en samlet stabilitet på 1 eller høyere. Mens en understabil disk gjerne vil vende og havne til høyre for retningen man kaster (for høyrehendte), vil nøytrale disker havne relativt rett på, og overstabile vil havne til venstre(se bilde under). Det er også mange andre faktorer som kan påvirke en disks flyge karakteristikk til å være mer eller mindre stabil, et eksempel er å ikke kaste en disk med høy speed fort nok, dette fører til at disker oppfører seg mer stabil enn vanlig.

Published Sep. 2, 2017 2:16 PM - Last modified Nov. 16, 2020 7:20 PM