Bridge

Her er de grunnleggende spillereglene for bridge.

Oppsett

Bridge er et kortspill for nøyaktig fire spillere. Spillerne sitter rundt et bort, gjerne med en på hver ende. Vi bruket himmelretningene til å merke plassene. To og to spiller på lag, nord og syd er et lag og øst og vest er et lag. Det brukes en vanlig kortstokk. Hver spiller får 13 kort (slik at i begynnelsen er alle kortene i stokken med i spillet).

Et spill er delt opp i to faser: en auksjonsfase og en spillefase. Giveren begynner auksjonen.

Litt terminologi:

  • Farge: kløver, ruter, hjerter eller spar. Ikke rød eller svart.
  • NT: Forkortelse for no trump. På fransk heter det grand, som vi bruker muntlig.
  • Faresone: Betingelse for hvert spill som er gitt på forhånd. I faresonen er det mer å vinne, men også mer å tape.

Hensikten med spillet

Hensikten med spillet er å få så mange poeng som mulig. Auksjonsfasen, som er beskrevet senere, avgjør hvor mange poeng det spilles om. Resultatet av spillefasen avgjør hvilken side som får poeng, og hvor mange.

Auksjonsfasen

Giveren starter auskjonsfasen, deretter går turen med klokka.

En spiller kan ved sin tur avgi et bud. Et bud besår av et tall mellom 1 og 7, og en farge eller NT. Tallet (som vi kaller trinnet) angir hvor mange stikk spilleren vil spille om (legg 6 til tallet på budet, slik at bud fra 1 til 7 tilsvarer mellom 7 og 13 stikk). Fargen angir hva spilleren ønsker skal være trumf. Hvis det bys NT, er ingen farger trumf.

Som i en vanlig akusjon, må et bud være større enn alle tidligere avgitte bud. Avgis bud på 2 trinnet, er alle bud på 1 trinnet ugyldige, og alle bud på 3 trinnet eller høyere gyldige. Men fargene er også  rangert, så bud i høyere rangert farge, eller i NT, kan avgis på samme trinn.

Fargene er rangert fra lavest til høyest: kløver, ruter, hjerter og spar. NT er rangert over spar igjen. Det minste bud en kan avgi er altså 1 kløver, og det høyeste er 7 NT.

Dersom en spiller ikke ønskekr å avgi bud, kan spilleren melde pass. En spiller som har meldt pass kan senere i auksjonen avgi bud hvis auksjonen ikke er avsluttet i mellomtiden.

Dersom en av motstanderne leder auksjonen, kan en spiller bruke turen sin til å doble. En dobling øker innsatsen, altså poengene det spilles om, og er en melding på samme måte som pass og et bud. Spillerne på den siden som blir doblet, kan redoble. Det øker innsatsen enda mer.

Merk: det er ikke tillatt å doble makkers bud, eller redoble dersom makker dobler motsandernes bud. Dersom det avgis bud etter en dobling eller redobling (som er fritt frem for de tre andre spillerne) oppheves doblingen/redoblingen. Men nå kan det dobles/redobles på nytt.

Auksjonen fortsetter til det kommer et bud, fulgt av evt. dobling og evt. redobling, og så tre pass på rad. Det siste budet blir kontrakten, som kan være doblet eller redoblet. Trinnet på kontrakten angir hvor mange stikk spillefører må ha for å vinne. Fargen angir hva som er trumf (i NT kontrakt er det ingen farger som er trumf). Tilsammen angir siste bud, sammen med evt. dobling eller redobling, hvor mange poeng som det spilles om.

Spilleren som på siden som vant auksjonen som først meldte kontraktsfargen (eller NT i NT kontrakt) blir spillefører.

Dersom alle fire spillerne melder pass i første melderunde, skal ikke spillet spilles. I duplikatbridge noteres det pass i protokollen. Med bare et bort stokkes kortene og deles på nytt.

Spillefasen

Spilleren til venstre for spillefører spiller ut et valgfritt kort fra sin hånd. Deretter skal spilleførers makker, som skal være blindemann, legge kortene sine ned på bordet med bildesiden opp. Kortene sorteres i de fire fargene, vendt mot spillefører, slik at alle kan se dem. Spillefører skal så spille både sin egen hånd og hånden til blindemann (som vi kaller bordet, siden kortene ligger på bordet). Spillefører ber nå om et kort fra blindemannen. Kortet må være i samme farge som utspillet, hvis kort i denne fargen er tilgjengelig. Denne regelen gjelder alle spillere til en hver tid. Spillere som ikke har noen kort i utspilt farge kan spille et valgfritt kort. Spillerne spiller kortene etter tur med klokka. Spilleren som spiller det høyeste kortet i utspillsfargen vinner stikket, og spiller ut til neste stikk. Kortene er rangert på vanlig måte, med ess øverst.

Dersom det spilles trumfkontrakt, og en spiller spiller et trumfkort, er det spilleren som spiller det høyeste trumfkortet som vinner stikket. Regelen om å følge farge gjelder alltid, så for å spille et trumfkort må enten utspillskortet være et trumfkort (i så fall må alle spillere som har trumf bruke trumf), eller så må en være  tom i utspillsfargen.

Spillet fortsetter til alle stikkene er spilt. Så sammenlignes antall stikk spillefører har vunnet med kontrakten. Merk at stikkene telles for hver side samlet,  ikke for hver enkelt spiller.

Poengberegning

Udoblet, vunnet kontrakt:

Dersom spillefører vinner en udoblet kontrakt, tildeles poeng etter den konkrete kontrakt (trekkverdi), bonuser, og for overstikk.

Trekkverdier:

I kløver og ruter, som vi kaller minorfargene, gis det 20 poeng for hvert meldte trinn.

I hjerter og spar, som vi kaller majorfargene, gis det 30 poeng for hvert meldte trinn.

I NT gis det 40 poeng for første trinn, deretter 30 poeng for resterende meldte trinn.

Bonuser: dersom kontrakten som beskrevet over gir mist 100 poeng, tildeles utgangsbonus: 300 poeng utenfor faresonen, og 500 poeng i faresonen.

Utgangsgrensene blir dermed på 5 trinnet i minor, 4 trinnet i major og 3 trinnet i NT.

Dersom kontrakten er verdt mindre enn 100 poeng tildeles 50 poeng i bonus for delkontrakt. Dersom kontrakten er på 6 trinnet tildeles lilleslembonus i tillegg til utgangsbonus: 500 poeng utenfor faresonen og 750 poeng i faresonen. Dersom kontrakten er på 7 trinnet tildeles storeslembonus i tillegg til utgangsbonus: 1000 poeng utenfor faresonen og 1500 poeng i faresonen.

Overstikk: i minor gis det 20 poeng per overstikk, i major og NT gis det 30 poeng per overstikk.

 

Udoblet, tapt kontrakt (beit):

Dersom spilleren ikke vinner kontrakt, får motsanderne 50 poeng per beit dersom spilleren er utenfor faresonen, og 100 poeng per beit dersom spilleren er i faresonen.

 

Doblet, vunnet kontrakt:

Dersom kontrakten blir doblet, dobles trekkverdiene. Så det gis 40 poeng per trinn i minor, 60 poeng per trinn i major, og 80 for det første trinnet pluss 60 per øvrige trinn i NT. Bonusene er de samme som for udoblet kontrakt, men utgangsgrensa er lengre ned siden det er doble trekkverdier. Det gis 100 poeng per overstikk utenfor faresonen, og 200 per overstikk i faresonen. I tillegg gis det 50 poeng i insult bonus.

 

Doblet, tapt kontrakt:

Dersom spillefører er utenfor faresonen, får motstanderne 100 poeng for den første beten, så 200 poeng for bet 2 og 3, deretter 300 poeng per bet. Dersom spilleføreren er i faresonen får motstanderne 200 poeng for den første beten, deretter 300 poeng per bet.

 

Redoblet, vunnet kontrakt:

Trekkverdiene firedobles, slik at utgangsgrensene flyttes ytterligere ned. Alle bonuser er uforandret. Overstikk er verdt henholdsvis 200 og 400 per overstikk utenfor faresonen og i farseonen. Insultbonus er 100 poeng.

 

Redoblet, tapt kontrakt:

Det tildeles tilsvarende poeng som doblet kontrakt, ganger to.