Palmebladet

Medlemsblad for Botanisk hages Venner

 

Bladet kommer ut vår og høst og sendes i posten til alle registrerte medlemmer. Vi legger vekt på å belyse ulike sider av den allsidige virksomheten i Botanisk hage og tar opp aktuelle saker og nyheter om det som foregår i hagen.

Medlemsbladet skal fungere som talerør og kontaktforum i venneforeningen og gi medlemmene en mulighet til å bidra aktivt. Forslag til saker i bladet kan rettes til styret i Botanisk hages Venner, eller direkte til redaktør av Palmebladet, Dag Inge Danielsen. Sistnevnte kan kontaktes via hans nettside Info I Dag, som er på adressen www.infoidag.no.

Tidligere utgaver av bladet kan leses i pdf format. De nås fra menyen til venstre som er sortert etter årstall.

     Seneste utgave 

Trykk her for å lese bladet.