print logo

Palmebladet

Palmebladet er medlemsbladet for Botanisk hages Venner.

Bladet kommer ut vår og høst og sendes i posten til alle registrerte medlemmer. Vi legger vekt på å belyse ulike sider av den allsidige virksomheten i Botanisk hage og tar opp aktuelle saker og nyheter om det som foregår i hagen.

Medlemsbladet skal fungere som talerør og kontaktforum i venneforeningen og gi medlemmene en mulighet til å bidra aktivt. Tips og forslag til artikler er hjertelig velkommen. Send en e-post til redaktøren på følgende adresse:  daginge@botaniskhagesvenner.no