2016

Publisert 7. aug. 2016 10:38
Botanisk hage minnes i august Christen Smith, som døde for 200 år siden, med et frilufts-/vandreteater som tar for seg litt av hans liv. Målet er å gjøre Christen Smith mer kjent og hvilken betydning han har hatt for hagen.
Publisert 19. jan. 2016 22:49

For medlemmer av Botanisk hages Venner som vil bli guider i Botanisk hage, og arrangeres av Botanisk hages Venner og Botanisk hage/Naturhistorisk museum.