Høstens medlemsmøte

Velkommen til høstens medlemsmøte 14. oktober kl. 18:00 på Tøyen hovedgård i Botanisk Hage.

Foto: Trine Nervum

Denne gangen vil vi få gleden av å høre Maria Källersjø, som er sjef for Göteborgs botaniske hage. Hun vil snakke om "Göteborgs botaniska trädgård - historik, nutid og framtidsplaner".

Göteborgs botaniske hage er en fantastisk perle som det er vel verd å høre mer om. Som prefekt og forvaltningssjef leder og utvikler Maria Källersjø virksomheten i Botanisk hage. Hun har det overordnete ansvaret for hagen, publikumsarrangementene og det vitenskpelige arbeidet. Hun er også professor og eksaminator i vekstsystematikk og biodiversitet ved Institutionen för växt och miljövetenskap ved Göteborgs universitet. For mer om hennes bakgrunn, gå inn på http://www.gotbot.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/Kontakt1/Personal/Mari-Kallersjo/

Medlemsmøtet er gratis for alle medlemmer av Botanisk hages Venner. Nye åpningstider gjør at portene er åpne så man kan gå direkte til Tøyen hovedgård (inngang på midten av bygningen hvor kafeen befinner seg). 

Publisert 17. aug. 2014 21:38 - Sist endret 6. mars 2018 00:08