Søndag 4.september

Denne dagen er det tre arrangementer i Botanisk hage: Bondens marked, Den store frødagen og Naturhistorisk bokmarked. Vi i venneforeningen deltar med vår stand.

Foto: Trine Nervum

 

Bondens marked besøker Botanisk hage for tredje gang

Tid og sted: 11:00 - 16:00, på tunet til driftsbygningen ved Tøyen hovedgård

Her møtes produsenter og forbrukere ansikt til ansikt. På denne måten kan kundene få svar på hvor og hvordan maten er produsert, og få gode råd om hvordan råvarene kan brukes. Vi ønsker å tilrettelegge for den gode samtalen om mat.

På Bondens marked selger lokale produsenter sine kortreiste produkter direkte til forbruker. Kundene kjøper varer fra produsenter som selv har dyrket, avlet, fanget, fisket, sanket eller på annen måte framskaffet råvarer til mat og/eller foredlet produktet selv.

Vi stiller følgende krav til produsentene våre:

  1. Råvarene skal være lokale og sporbare (så langt praktisk mulig)
  2. Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskalapreg
  3. Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked

Kundene skal få kjøpe ferske, hjemmelagede produkter, samtidig som produsenten sitter igjen med mest mulig av verdiskapningen knyttet til produktet han eller hun har laget.

Bondens marked Oslo har ca. 50 andelseiere. Omtrent halvparten av disse er jevnlig med på markedene, mens de resterende er med i mindre grad.

For mer info se www.bondensmarked.no

(Teksten er hentet fra Naturhistorisk museum på nett: http://www.nhm.uio.no/besok-oss/arrangementer/2016/bondens-marked-i-botanisk-hage.html)

 

Besøk frølageret til NHM

Tid: 12.00 - 16.00

Møt koordinator for Svalbard globale frøhvelv. Se ulike planters strategier for frøspredning. Foredrag og omvisninger.

Hvorfor lages frø? Hvordan spres frøene? Hvorfor tar vi vare på frø? Hvilke frø tar vi vare på? Hvordan oppbevarer vi dem?

Åsmund Asdal, koordinator for Svalbard globale frøhvelv, forteller om «Verdens største skattekiste» kl 13.00 og kl 15.00. I det internasjonale frøhvelvet ligger mange tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. I alt finnes frø av mer enn 4000 plantearter i frøhvelvet. Disse frøsamlingene er kopier av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker rundt om i verden.

Kristina Bjureke, prosjektleder for den nasjonale frøbanken for truete norske ville plantearter, forteller om hvordan og hvorfor vi oppbevarer frø av ville arter kl 14.00 Den nasjonale frøbanken har sitt hjem her på Naturhistorisk museum. Arter utryddes i et stort tempo over hele kloden. Bare i Norge er nærmere 400 plantearter vurdert som truet. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å ta vare på disse artene.

Les også om frøhvelvet på Svalbard som er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

Liv Aarvoll og Tor Mjaaland åpner døren til vårt frøkontor og viser og forklarer hvordan man renser og oppbevarer frø.

Omvisninger i Botanisk hage med tema frøspredning kl 13.00, 14.00 og 15.00

Frøaktiviteter for store og små.

(Teksten er hentet fra Naturhistorisk museum på nett: http://www.nhm.uio.no/besok-oss/arrangementer/2016/den-store-frodagen.html)

 

 

Forskerne selger bøkene sine. Du kan gjøre et kupp!

Tid og sted: 11:00 - 16:00, foran museumsbutikken

 

Gjør et kupp når forskerne kvitter seg med faglitteratur til gi-bort pris på Naturhistorisk bokmarked.

Vi selger bøker og tidsskrifter fra følgende fagområder:

  • Geologi
  • Paleontologi
  • Botanikk
  • Zoologi (og flere fagområder!)

(Teksten er hentet fra Naturhistorisk museum på nett: http://www.nhm.uio.no/besok-oss/arrangementer/2016/naturhistorisk-bokmarked.html)

 

 

Publisert 29. aug. 2016 13:05 - Sist endret 23. nov. 2016 21:56