Nytt aktivitetshefte til Botanisk hage

Onsdag 17.juni var det i urtehagen lansering av aktivitetsheftet Aktiviteter i Botanisk hage. Målgruppen er i utgangspunktet 5-10 år, men heftet kan brukes av alle som har lyst!

Alle forfatterne. Fra venstre: Illustratøren Karin M. Jacobsen. De andre er medforfatterne Marit Elisabeth Grønbech, Gro Hilde Jacobsen, Charlotte Sletten Bjorå (alle er botanikere). Foto: Ram Gupta, NHM, UiO.

 

Heftet kan kjøpes i Museumsbutikken for 39 kr og det er egnet for skoleklasser og store barnehagebarn. Dessuten kan foreldre og besteforeldre og deres barn og barnebarn, ha stor glede av det når de er på besøk i Hagen. Gjennom å løse oppgaver av ulike slag, gjerne sammen med voksne, får barna en ny og lærerik opplevelse av hagen. Besøkende kan utforske større deler av Botanisk hage, og på egenhånd ta seg rundt i veksthus og hagen hvor man lærer om alt fra småkryp under stein til tropiske nyttevekster. Målet er å stimulere barn til lek og morsom læring i hagen og ute i naturen.

 

Under lanseringen fikk elever fra Bryn skole teste heftet. Her foran fra venstre: Sebastian, Mathias, Rebecca, Mohamed. Bak fra venstre: Nathalija, Sofia, Ruweyda. Alle 3. klassetrinn, Bryn skole Oslo. Bakerst fra venstre: Illustratøren Karin M. Jacobsen og medforfatter Charlotte Sletten Bjorå. Foto: Ram Gupta, NHM, UiO.


 

Heftet er sponset av Sparebankstiftelsen DNB.  Karin Jacobsen har illustrert heftet, Hilde Jacobsen, Kristina Bjureke, Marit Grønbech og Charlotte  S. Bjorå har forfattet og tilrettelagt oppgavene.
 

Det ble under lanseringen servert botaniske drikker. Foto: Ram Gupta, NHM, UiO.

 

Publisert 30. juni 2015 21:50 - Sist endret 20. okt. 2015 21:53