Nytt boltreområde for barn – pilehage i Botanisk hage.

Botanisk hage har lenge ønsket et anlegg hvor barn kan boltre seg, leke og få ut litt energi før de skal på museumsbesøk. Dette blir nå en realitet. Botanisk hages Venner har bevilget 95 000 kr. til opparbeidelse av en pilehage. Tomten hvor pilehagen skal anlegges er allerede klargjort og arbeidet settes i gang nå i vår. Selve etableringen vil være en del av Naturhistorisk museums vårprogram i 2013 og 2014.

Foto: Trine Nervum

Dette blir en botanisk lekepark som også vil trekke til seg barn fra et bypreget nabolag, der veldig få har tilgang til egne hagerom.

Pilehagen skal være morsom, men også vakker, og gi besøkende ideer til hvordan man kan bruke den mangfoldige planten pil. Botanisk hage ønsker å vise at pil ikke bare er pil. Det finnes uendelig mange arter og sorter pil, som har ulik opprinnelse og voksesteder. Pilehagen skal avgrenses av et gjerde av levende pil, og for å komme inn må man gå gjennom portaler i flettet pil, noen i voksenhøyde, andre i barnehøyde. Inne i pilehagen vil det bli laget hytter og tunneller som barn kan løp igjennom, gjemme seg i og leke seg med.

Det blir vist eksempler på hvordan man kan flette tørket pil som for eksempel en benk til å sitte på, fuglematere og små pileskulpturer som kan henges i trærne. Opplevelsene i pilehagen vil varierer med årstidene, men vil kunne benyttes hele året.

Pilehagen vil kunne tas i bruk allerede i 2013, men vil trenge en sesong på å bli godt etablert. Den offisielle åpningen vil derfor skje i anledning Botanisk hages 200 års jubileum i 2014.

Publisert 22. mars 2013 12:51 - Sist endret 23. nov. 2016 23:19