Referat fra årsmøte 30. mars 2011

Tilstede: 18 personer
Dato: 30. mars 2011 kl 16.00
Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus 10. etg
Sak Innhold
1. Godkjenning av innkallingen

18 personer tilstede, alle stemmeberettigede.

Gerd Thorsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Gerd Thorsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.
Øystein Ekevik og Heidi Løken ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2010 for styret og gruppene

Gerd Thorsen presenterte årsberetningen fra styret, og de som var tilstede kom med utfyllende informasjon på ulike aktiviteter.

Styret har hatt et aktivt år, og antall medlemmer har økt.. Pr 31.12.2010 har vi 465 betalende og pr 02.03.2011 har vi 504 betalende.

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent, med kommentar på å endre teksten under AL-dagen. Legge til hånball og dans og stryke de som ikke ble arrangert.

Gerd og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene. Aktivitetsnivået er økt innenfor noen grupper, og redusert i andre.

 • Badminton: Ingen aktivitet, men vi har hatt noen henvendelser og får kanskje i gang aktivitet 
 • Bordtennis: Bra aktivitet, 2 lag
 • Bowling: Lagt på is
 • Fotball damer: Deltok på Lillehammer-cup, vant utesesongen og deltok i inneserien
 • Fotball herrer: 2 lag i uteserien, 1 lag inneserien
 • Friidrett: Vant ute- og inneserien, deltok i Holmenkollstafetten med 2 lag
 • Golf: Startet opp og meldte på lag i serien. Vant turneringen!
 • Hockey: 1 lag, mange av de samme som er med
 • Håndball damer: Stilte med lag i serien, kom til semifinalen i NM og har fått flere nye medlemmer
 • Håndball herrer: Rykket opp til 1. div
 • Innebandy:
 • Ski: Startet opp, organiserte kurs i skiteknikk, smøretilbud ifm skidagen og deltok på skirenn
 • Skyting: Deltok med 1 lag i pistol
 • Sykkel: Stor aktivitet, økt antall medlemmer, arrangerte spinning, turer, deltakelse på ritt og "Sykle til UiO"-aksjonen
 • Volleyball: Blitt færre medlemmer og klarte ikke å stille lag i serien

Årsbereningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2010

Dagfinn Killingbergtrø presenterte regnskapet for 2010.

I forbindelse med dugnadsinnteker ba Dagfinn om at pengene omgående blir satt inn på UiOBILs konto med henvisning til at det gjelder dugnadsinntekter.  Regninger skal også leveres ham for utbetaling med henvisning til at det gjelder utgifter ifm dugnadsinntekter. Han anmodet også samtlige grupper om å levere fakturaer i henhold til budsjett og følge opp at de kommer i tide til årets regnskap.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett 2011

Gerd Thorsen gjennomgikk budsjettforslaget for 2011.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent for 2012

Med bakgrunn av nye grupper, økning av aktiviteter og økte serieavgifter foreslo styret en økning av kontingenten med kr 100,- til kr 300,-.

Forslaget ble godkjent med 14 stemmer for og 3 stemmer mot (1 måtte gå før denne saken ble tatt opp)

7. Valg av nytt styre

Gerd Thorsen, Catharina Paulsen, Astrid Jenssen, Heidi Løken, Gerd Thorsen, Trond Harr og Øystein Ekevik var på valg.

Ingen fra valgkomiteen var tilstede og papirer ble ikke lagt fram på møtet. Styrets medlemmer som har vært på valg har vært i kontakt med valgkomiteen, og alle tar gjenvalg. Valgkomiteens innstilling er lagt ut på nettsidene.

Følgende ble valgt:

Leder: Gerd Thorsen (gjenvalg, 2 år igjen)
Nestleder: Catharina Paulsen (gjenvalg, 2 år igjen)
Sekretær: Astrid Jenssen (gjenvalg, 2 år igjen)
Kasserer: Heidi Løken (gjenvalg, 2 år igjen)
Styremedlem: Hans Henrik Olsen (1 år igjen)
Styremedlem: Anne-Mette Vibe (1 år igjen)
Styremedlem: Bjarte Einar Aarseth (1 år igjen)
1. vara: Trond Harr (gjenvalg, 1 år igjen)
2. vara:  Øystein Ekevik (gjenvalg, 1 år igjen)

Regnskapsfører: Dagfinn Killingbergtrø har sagt seg villig til å føre regnskap i 2011

Revisor: Erik Vollen
Revisor: Sølvi Rønsåsbjørg
 
8. Valg av valgkomité

Forslag på årsmøte til valgkomité ble enstemmig valgt på møtet::
Rune Greaker (leder, 1 år igjen)
Knut-Erik Olsen (gjenvalg 2 år igjen)

Valgkomiteen får fullmakt til å skaffe en vara. Det kom forslag på å høre med Tom Caspersen.

9. Evt Orientering om drakter: venter på kontrakt med leverandøren, klart for salg.
 
Sign:


 

Heidi Løken                                                                    Øystein Ekevik

 

Publisert 30. mars 2011 14:09 - Sist endret 2. mai 2012 12:49