Referat fra årsmøte 22. mars 2010


Tilstede: 18 personer
Dato: 22. mars 2010 kl 17.00
Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget 10. etg

 


 

Sak Innhold
1. Godkjenne de stemmeberettige 18 personer tilstede, alle stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling Gerd Thorsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent etter justering av sakslista ved at evt ble flyttet flyttes til etter valg.
3. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Gerd Thorsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.
Steinar Skogheim og CatharinaPaulsen ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Årsberetning 2009 for styret og gruppene

Gerd Thorsen presenterte årsberetningen fra styret. Styret har hatt et aktivt år med bl.a.

 • Universitetsdirektør utnevnt som øverste beskytter. Har god dialog med universitetsdirektøren
 • Nå nesten 400 medlemmer.
 • Satt i gang 7 dagaktiviteter
 • Etablert skigruppe
 • Etablert golfgruppe
 • Prosess på gang med Kultur- og velferdsutvalget for avklaring rundt administrativt ansvar og oppgaver
 • Jobbet for redusert medlemskontingent i SiO, men ikke fått til endringer
 • Epost til alle ansatte sendt ut
 • Brosjyre til alle ansatte sendt ut
 • Uttalelse ifm høring UiO strategi 2020
 • Arrangert UL i Oslo hvor vi vant
 • Sykkeldag
 • "Sykle til jobben"-aksjonen
 • Underskudd ca 15000,-. Bl.a. sammenheng med ekstrautgifter til sykkeldagen som ikke var budsjettert

Utfordringer 2009-2011

 • Fortsatt øke antall medlemmer
 • God dialog med ledelsen
 • Få flere interne med i gruppene
 • Bidra til ski- og sykkeldag
 • Involvere enheter som har egne aktiviteter lokalt
 • Medlemsfordeler
 • Arbeids- og læringsmiljødagen (november)
 • Holmenkollstafetten
 • UL i Trondheim

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent.

Gerd og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene. Aktivitetsnivået er økt innenfor noen grupper, og redusert i andre.

 • Badminton:- ingen aktivitet
 • Bordtennis: ok oppmøte og aktivitetsnivå
 • Bowling: lagt på is pga kun ett medlem i gruppa
 • Fotball herrer: teksten i beretningen er fra i fjor. Nå har de ett lag i andre og ett lag i femte divisjon. Klarer å stille to lag og det er bra.
 • Friidrett: vant inne og uteserien, deltatt i Holmenkollstafetten
 • Fotball damer: fått noen nye medlemmer, bra sosialt, midt på tre i hhv ute og inneserien, vært med på Lillehammer-cup
 • Golf: Meldt på lag i serien 2010
 • Hockey: stort sett samme gjengen, fungerer bra
 • Håndball damer: får sannsynligvis nok medlemmer til å stille lag i serien i år
 • Håndball herrer: ok treninger, noen synes det er for dyrt å trene på Domus Athletica, bra å kunne trene sammen med damene
 • Innebandy: omtrent samme aktiivitetsnivå som tidligere. Bytte av treningstidspunkt førte til at noen sluttet, og andre kom til. Har også trening på dagtid torsdager
 • Skyting: Liten aktivitet, har pistollag, men har kuttet ut rifle
 • Sykkel: Mange nye medlemmer, hatt flere turer av varierende lengde, ordner med ulike rabattordninger (som kan være tilgjengelig for alle medlemmer i UiOBIL)

Årsbereningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap 2009

Dagfinn Killingbergtrø presenterte regnskapet for 2009. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Innkomne forslag og saker Ingen innkomne
7. Fastsette medlemskontingent

Leder kom med forslag om å øke kontingenten. Det var argumenter for og i mot. Ble enige om å beholde samme kontingent på kr 200 et år til. Styret jobber videre med å kunne øke kontingenten etter dette. Bl.a. må det sjekkes opp retningslinjer for kontingenttrekk i lønn. Nå er det 200,- medlemmene har bekreftet, mulig de må en ny runde med bekreftelser hvis den blir økt.

8. Budsjett 2010

Dagfinn Killingbertrø gjennomgikk budsjettforslaget for 2010.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent etter noen justeringer på møtet.

9. Organisasjonsplan Ingen endringer i bedriftsidrettslagets organisasjonsplan
10. Ny skigruppe Ny skigruppe ble godkjent 
11. Valg

Kirsti Mortensen, Alhassan Rogers Adam, Trond Harr (vara) og Bjarte Einar Aarseth (vara) var på valg.

Følgende ble valgt:

Leder: Gerd Thorsen (1 år)
Nestleder: Catharina Paulsen (1 år)
Sekretær: Astrid Jenssen (1 år)
Kasserer: Heidi Løken (1 år)
Styremedlem: Hans Henrik Olsen (2 år igjen)
Styremedlem: Anne-Mette Vibe (2 år)
Styremedlem: Bjarte Einar Aarseth (2 år)
1. vara: Trond Harr (1 år)
2. vara:  Øystein Ekevik (1 år)

Regnskap: Dagfinn Killingbergtrø har sagt seg villig til å føre regnskap i 2010

Revisor: Erik Vollen
Revisor: Sølvi Rønsåsbjørg

PR-komité: Astrid Jenssen
PR-komité: Alv-Reidar Dale
PR-komité: Bjarte Aarseth

Stor takk til Kirsti, Alhassan som gikk ut av styret. Ingen av de var tilstede på årsmøtet, Gerd har ordnet med gaver.

Sofie Jakobsen og Tone Vold-Johansen ønsket å trekke seg fra valgkomiteen. De ble takket for flott innsats gjennom flere år.

Valgkomite:
Knut-Erik Olsen
Rune Greaker
(styret finner et medlem til)

12. Evt Ønske om ny lås i Trøfoen, koster ca 40.000. Bjarte m.fl. skriver forslag til søknad til TA  
 

Sign:


Steinar Skogheim


Catharina Paulsen

 

Publisert 22. mars 2010 15:41 - Sist endret 24. mars 2010 23:42