Lunsjmøte på Frederikke

- "fortropp" Blindern - Stryken,  sykkeldagen 17. juni

- seinsommar/haustturen til Røros, kva skjer?

- organiseringa av sykkelgruppa...

 

 

 

Publisert 6. feb. 2009 13:20 - Sist endret 15. apr. 2015 16:58