Sykling på kombinert gang- og sykkelsti langs Ring3

Å lage et slik gang- og sykkelfelt er en systemfeil, spesielt når det er felt kun på en side av veien og det da blir trafikk i begge retninger.  

Det er tildeles mye trafikk i begge retninger og med bakker både
ned fra Tåsen og Gaustad - fra Tåsen riktignok i eget "felt",
men farten kan bli stor og det er en fotgjengerovergang midt i
bakken, OBS! (Barn er ikke så forutsigbare ..)

Farten på Ullevål-sletta kan også bli høy - tenk på det når du passerer gående!

Som gående har jeg funnet ut at det er riktig å gå på på venstre/
"feil side", altså ikke til høyre.
Årsaken er enkel: Å bli forbikjørt av en syklist uten at man er klar
over det er tildels både skremmende og farlig.
Å bruke "vei-uten-fortau-løsningen" er derfor min favoritt.
Jeg ser om det kommer noen.

Bare denne noen ikke absolutt skal sykle lenger ut mot kanten enn jeg
går! Nestemann vipper jeg - gjerne i god fart - over rekkverket og ut
i åkern på vei ned mot Domus Atletica.
 

Av kjell
Publisert 5. mai 2010 12:45 - Sist endret 5. mai 2010 12:51