2018

Tidligere

Tid: 15. aug. 2018 - 14. des. 2018
Tid: 13. juni 2018

Vi minner om årets sommeraktivitetsdag 13. juni 2018.

Tid og sted: 15. mai 2018 08:00 - 15:30, Garasjen under Biologibygget/Kristine Bonnevies hus
Tid: 1. mai 2018 - 30. juni 2018

Sykle til Uio er en helårsaksjon, men i månedene mai og juni har vi en ekstra sommeraksjon med ekstra aktivitet og trekking av mange premier blandt de som deltar og er medlemmer i UiOBIL.