Prosjekter om Latin-Amerika

Informasjonsprosjekter om Latin-Amerika er et viktig innsatsområde for foreningen.

Foreninger velger et tema hvert år. Alle medlemmer er velkommen til å presentere et prosjekt.

2010: Alle for Chile: Støtteaksjonen til de katastroferammede i Chile.

2013: Studentopprør: Om studentbevegelsen i Chile.

2014: Salvemos la Playa! Om konsekvenser av privatisering av strandområder.

2014: PAZ! Facebook kampanje for å støtte til fred i Mexico, Colombia og resten av Latin- Amerika. 

2018: #OssKvinner - Informasjonstiltak og aktiviteter for å styrke kvinners kunnskap om trakassering og diskriminering i både Norge og Latin-Amerika. Vi utvikler en trygg møteplass hvor kvinner kan dele sine erfaringer og bygge opp et nettverk.

Prosjektene har blitt finansiert av: