Prosjekter om Latin-Amerika

Informasjonsprosjekter om Latin-Amerika er et viktig innsatsområde for foreningen.

Foreninger velger et tema hvert år. Alle medlemmer er velkommen til å presentere et prosjekt.

2010: Alle for Chile: Støtteaksjonen til de katastroferammede i Chile.

2013: Studentopprør: Om studentbevegelsen i Chile.

2014: Salvemos la Playa! Om konsekvenser av privatisering av strandområder.

2014: PAZ! Facebook kampanje for å støtte til fred i Mexico, Colombia og resten av Latin- Amerika. 

Prosjektene har blitt finansiert av:

                                                          

Norges barne - og ungdomsorganisasjoner          Instituttet for litteratur, områdestudier og europeiske språk