Prosjekter om Latin-Amerika

Informasjonsprosjekter om Latin-Amerika er et viktig innsatsområde for foreningen.

Foreninger velger et tema hvert år. Alle medlemmer er velkommen til å presentere et prosjekt.

Prosjektene

 

2019: VerdiPlast- Et prosjekt om resirkulering av plast. Medlemmer fra LAF Studentlag samarbeid LAF for å utvikle en "mikrofabrikk": en container hvor plastikk blir resirkulert, og hvor barn og unge kan lærer om plast, forsøpling og resirkulering gjennom gruppearbeid, praktisk arbeid og kunnskapsformidling.

2019: «Koselig - Reading workshop bookclub»- Et litteratur prosjekt for barn og ungdom som er interessert i Spansk og Latin-Amerika.

2018: #OssKvinner - Informasjonstiltak og aktiviteter for å styrke kvinners kunnskap om trakassering og diskriminering i både Norge og Latin-Amerika. Vi utvikler en trygg møteplass hvor kvinner kan dele sine erfaringer og bygge opp et nettverk.

2014: PAZ! Facebook kampanje for å støtte til fred i Mexico, Colombia og resten av Latin- Amerika.

2014: Salvemos la Playa! Om konsekvenser av privatisering av strandområder.

2013: «Studentopprør i Sør» - Et informasjon prosjekt om privatisering av utdanning

2010: Alle for Chile: Støtteaksjonen til de katastroferammede i Chile.

 

Prosjektene har blitt finansiert av: