Undervisingsstilling engelsk, spansk og kroppsøving - Linderud skole Trinn 8 - 10

Arbeidsoppgaver

 • God og tydelig klasseledelse.
 • Planlegge og gjennomføre variert undervisning og evaluere læringsarbeidet.
 • Skape gode relasjoner og et trygt læringsmiljø
 • Forpliktende teamsamarbeid med vekt på å øke elevenes læring
 • Målrettet oppfølging av den enkelte elev faglig og sosialt.
 • Bidra til et godt skole/hjemsamarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Fagkompetanse innenfor to eller flere av følgende fag: engelsk, spansk og kroppsøving
 • Kunnskap om språk-, ord og begrepsopplæring og vurdering for læring
 • God IKT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Utdanningsretning

 • Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige Egenskaper

 • Ha god faglig kompetanse og evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.
 • Være en trygg og tydelig klasseleder med et positivt elevsyn.
 • Være mål- og resultatorientert og opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Ha god formidlingsevne.
 • Ha gode samarbeidsevner, være fleksibel, raus og endringsvillig.
 • Være lojal
 • Ha svært gode muntlig og skriftlig norskkunnskaper.

Språk

 • Norsk
 • Spansk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Tett oppfølging av nyansatte lærere, gjennom veiledning og fadderordning
 • Inntil 3 ekstra lønnstrinn for nyansatte
 • Et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Godt og utviklende samarbeid med flotte elever og foresatte.
 • En skole med klare rammer og god struktur.

Kontaktinformasjon

Anne Merete Laache, rektor, 22 72 60 00, annemerete.laache@ude.oslo.kommune.no
Marit Elise Spjelkevik Håberg, ass. rektor, 22 72 60 00, Marit.Haberg@ude.oslo.kommune.no

Arbeidssted


 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Oslo kommune, Utdanningsetaten

Ref. nr.:3610811148
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2018
Sluttdato: 31.12.2018
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 13.11.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3610811148&company_id=1523943432&culture_id=NB-NO


For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Publisert 9. nov. 2017 00:48 - Sist endret 9. nov. 2017 00:48