SAIH søker ny daglig leder

Stillingens hovedansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Initiere, utvikle og implementere helhetlige og langsiktige strategier i samarbeid med Styret, Styreleder og sekretariatet.
 • Sikre at SAIHs bistandsarbeid, politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid blir godt planlagt og gjennomført.
 • Ha arbeidsgiveransvar og utøvende personalansvar, inkludert å legge til rette for faglig og personlig utvikling for alle ansatte.
 • Ha det overordnede ansvaret for organisasjonens inntektsbringende arbeid gjennom å styrke SAIHs donorbase, kvalitetssikre søknader og rapporter, samt overordnet ansvar for å videreutvikle innsamlingsarbeid.
 • Se til at administrative og økonomiske rutiner fungerer tilfredsstillende, i tråd med lovverk, og SAIHs retningslinjer og fullmakter.
 • Sørge for en effektiv arbeidsfordeling med klare forventninger og god ansvarsfordeling på kontoret til SAIH.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring og lederkompetanse
 • Erfaring og kompetanse innenfor økonomistyring og økonomiansvar.
 • Kompetanse innen og interesse for personalansvar
 • Bistandsfaglig erfaring og kompetanse
 • Relevant høyere utdanning, for eksempel innen ledelse, administrasjon og økonomi.
 • Erfaring fra styrearbeid og frivillige organisasjoner


Ønskede egenskaper:

 • Evne til å skape tillit i arbeidsrelasjoner og ovenfor samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjons- og motivasjonsevner
 • Stor fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Trives med mye ansvar og håndtering av mange ulike oppgaver samtidig
 • Flytende norsk og engelsk. Gode kunnskaper i spansk er ønskelig.
 • Strukturert og systematisk


Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i et dynamisk miljø i en av Norges eldste bistands- og solidaritetsorganisasjoner.
 • Varierte og meningsfylte oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon gjennom KLP og AFP


Det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet. Lønn etter avtale.

Sted: Oslo, Norge

Ansettelsesforhold: Åremålsstilling for fire år, med mulighet for forlengelse én gang.

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post til leder@saih.no.

Søknadsfrist: 13.11.2017

Arbeidsgiver: SAIH

Sted: Oslo

Bransjer: Ideelle organisasjoner,Organisasjoner

Hentet fra: FINN

Se annonse

Publisert 9. nov. 2017 00:52 - Sist endret 9. nov. 2017 00:52