Utlysning - feltarbeid i Chile sommeren 2014!

 

 

Vil du være med på feltarbeid i Chile i regi av LAF og bidra til vår kommende informasjonskampanje?

Latinamerikansk Forening (LAF) sin neste informasjonskampanje handler om privatisering av naturressurser i Latin-Amerika. Fokuset vil være privatisering av strender.  Kampanjen har som mål å belyse de problematiske sidene av privatisering av strender og internasjonale investeringer i strandområder. Vi besøker noen utvalgte strender i Chile for å få mer informasjon om konsekvensene av privatisering. Vi vil også være i kontakt med organisasjoner som jobber med temaet. Derfor lyser vi ut plasser til et spennende feltarbeid som skal danne grunnlaget for resten av arbeidet med kampanjen.
 

Målsetning

 

I kampanjen vil vi ha et spesielt fokus på privatisering av naturresurser. Vi ønsker å samle kunnskap om utfordringene og alternativene til privatisering ved blant annet å ha feltarbeid i Chile. Du som deltaker på prosjektet vil derfor være svært viktig i å danne kunnskapsgrunnlaget for kampanjen. Kunnskapen vi samler vil vi bruke til å lage en brosjyre med informasjon som deltakerne på feltarbeidet vil bidra med å sette sammen. 

 

Feltarbeid i Chile

 

Som feltarbeider vil du være med å planlegge og gjennomføre et feltarbeid i Chile som mest sannsynlig vil finne sted i byen Pichilemu. Feltarbeidet vil vare i to til tre uker. Det vil være planlegging og forarbeid i Norge rett etter feltarbeiderne har blitt valgt ut og helt fram til avreisen. LAF ønsker at feltarbeidet skal foregå i perioden mellom 1. juli og 25. august. Deltakerne på feltarbeidet bestemmer nærmere avreisetidspunkt og varighet i samarbeid med en LAF kampanjegruppe. LAF ønsker at visuelt materiale blir utviklet under feltarbeidet i Chile.


Ønskede egenskaper

 

 1.  Interessese for eller erfaring om temaet  

 2.  Pågangsmot og initiativrikhet

 3.  Erfaring med filming eller annen form for visuell produksjon

 4.  Erfaring med akademisk skriving eller annen form for tekstproduksjon

 5.  Erfaring med feltarbeid er en fordel    

 6.  Analytiske egenskaper

 7.  Språkferdigheter innen spansk


Krav til søkere

 

 • Må være medlem av LAF

 • Bør være under 26 år, men dette er ikke et krav

 • Må bidra med forarbeid og forberedelser til feltarbeid i juni, og være tilgjengelig for kontakt med kampanjegruppen i denne perioden.

 • Må være medlem av kampanjegruppen etter feltarbeidet til og med kampanjeslutt i oktober 2014.

 • Bidra til LAFs mediearbeid ved å blant annet skrive kronikker, blogge og oppdatere sosiale medier under og etter feltarbeidet.Kunnskap om filming blir sett som positivt siden vi ønsker å ha en egen YouTube kanal.

 • Må kunne holde foredrag om feltarbeidet og funnene i løpet av kampanjen

 

Deltakere utarbeider en egen politikk- og medieplan i samarbeid med resten av kampanjegruppen, og skriver under på en kontrakt med LAF som klargjør forventninger og oppgaver.

 

Hvordan søke

Send søknad til: karen.contreras.lisperguer@gmail.com
Frist:15 juni.

Fortell om deg selv om motivasjonen din. Skriv om du kan reise enten i Juli eller August. 

Application form in english here: https://nettskjema.uio.no/answer/59821.html


 

 

Publisert 10. juni 2014 20:38 - Sist endret 20. aug. 2018 09:45