Generalforsamling 2019 - Ny leder for LAF Studentlag

Generalforsamling er den øverste myndighet i Latinamerikansk forening. Alle medlemmer har stemmerett. Det velges leder og styre. Regnskap for forrige periode, budsjett for neste periode, og planer for neste periode presenteres til alle medlemmer.

Latinamerikansk Forening ved UIO skal ha generalforsamling, og alle medlemmer er velkomne til å delta! 

Er du ikke medlem, men interessert i Latin-Amerika? Akademiker? Ansatt? Student? Du kan også komme for å vite mer om foreningen og sine aktiviteter.

Generalforsamlingen er LAF høyeste organ og møter vanligvis en gang i året. Alle medlemmene har stemmerett på generalforsamlingen. Dette står på agendaen:

- Presentasjon av prosjekter og aktiviteter.
- Presentasjon av kandidater - valg av leder
- Valg av leder.

Det blir servert latinamerikansk mat!:)

Auditorium 2 - Georg Sverdrups hus

Publisert 12. mars 2019 10:25 - Sist endret 12. mars 2019 10:25