Styret

Styrets er valg ved Årsmøte. Styret er organisasjonens nest høyeste myndighet, det vil si etter årsmøte.

Styrets ansvar overfor medlemmene er først og fremst å sørge for at arbeidsoppgavene blir gjennomført slik at medlemmene kan drive sine aktiviteter uten å tenke på for eksempel budsjett og regnskap.

STYRET 2017/2018

 

Carolina Hernandez                

Leder

+47 40190776

president@latinamerikansk.no

 

                                                                          

Magnus Bjørlow 

Nestleder - Arrangementer

+47 99128163

Dario Perez

Nestleder 

+47 98317365

 

Maria Florian

Økonomi ansvarlig

finance@latinamerikansk.no

 

 

STYRET VÅR 2016

Julian G. Da Cunha, Leder

Laura Sanchez, Nestleder

Knut Nesland Ose, Sekretær

Giulia Angelini, PR ansvarlig

Mariana Camacho Largo, Medlemsansvarlig

Lean Book, Sosiale Medier ansvarlig

Charlotte Louise Vaillot Knudsen, Ansvarlig for Filmgruppe

STYRET HØST 2015

Nayara Machado, Leder og Ansvarlig for Cafe Latin-Amerika gruppe

Lisa I. Martinsen, Nestleder

Giulia Angelini, PR ansvarlig

Charlotte Louise Vaillot Knudsen, Ansvarlig for Filmgruppe

Karen Contreras Lisperguer, Ansvarlig for Nord- Sør Informasjonsgruppe

STYRET HØST 2014

Nayara Machado, Leder

Barbro Årnes, Nestleder

Andres Puin, Økonomi Ansvarlig

Lisa I. Martinsen, Sekretær

Linda Matheus, Medlemsansvarlig

Caroline Seyersted, Ansvarlig for prosjektet Café Latin-Amerika

Lars Leer, Ansvarlig for seminarer

Karina Lejia, Ansvarlig for filmvisninger

Karla Bonilla, Sosiale Medier

Shaz Bilial, PR Ansvarlig

STYRET VÅR 2014

Karen Contreras Lisperguer, Leder og Økonomi ansvarlig

Maria Reinlie, Nestleder

Lisa I. Martinsen, Sekretær

Dagmara Grzybowska, Medlemsansvarlig

Caroline Seyersted, Ansvarlig for prosjektet Café Latin-Amerika

Kristina Klakegg, Sosiale Medier

Enzo Rossi, PR Ansvarlig

Viviana Daza, Øvrige styremedlem

STYRET HØST 2013

Karen Contreras Lisperguer, Leder og Økonomi ansvarlig

Maria Reinlie, Nestleder

Kristin Guttormsen, Sekretær

Dagmara Grzybowska, Medlemsansvarlig

Maria Lopez, PR Ansvarlig

Kristina Klakegg, Sosiale Medier

Enzo Rossi, Ambassader

Javier Sandoval, Chile prosjekt

 

STYRET VÅR 2013

Julie Mariann Alvad, styreleder

Deisy Cabezas, nestleder og medlemsansvarlig

Karen Contreras Lisperguer, Økonomi ansvarlig

Marianne Hvatum Løkken, sekretær

Lars Myrstad Kringen, Sosiale medier ansvarlig

Gerald Torgersen, e-post andsvarlig og IT konsulent

STYRET HØST 2012

Tobias Wilbers, styreleder

Melissa Alarcon, nestleder

Karen Contreras Lisperguer, Økonomi ansvarlig

Deisy Cabezas, medlemsansvarlig

Maria Reinli, Sosiale medier ansvarlig

Gerald Torgersen, e-post andsvarlig og IT konsulent

STYRET VÅR 2012

Karen Contreras Lisperguer, Leder

Tobias Wilbers, Leder

Gerald Torgersen, IT

Melissa Alarcon, styretmedlem

Daniela Fortin, styretmedlem