Slaveri i Latin-Amerika? Barnearbeid i Haiti

Bildet og bildetekst fra "End Slavery Now" http://endslaverynow.org.

Marie-Ange, 14, an orphan and a restavek in the house of a Haitian middle-class family, watches how her "owners" talk with their visitors. As a domestic slave Marie-Ange cannot be present in the same room with the guests but should always be around ready for any order.

 

I Norge ble årets Nobels fredsprisvinnere Malala Yousafzau og Kailash Satyarthi, feiret med stor glede. At prisen gikk til akkurat disse menneskene, var et viktig signal til verden; det må kjempes for barnas rettigheter og mot barnearbeid.

Barnearbeid er en daglig realitet for 12.5 millioner barn i Latin-Amerika og Karibia (1).De svakeste i samfunnet som burde beskyttes, utsettes for slaveri, misbruk, narkotikahandel og krig.

Alle land i Latin-Amerika og Karibia har signert ILOS konvensjoner mot barnearbeid (2):

  • ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting
  • ILO-konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

I de fleste land i Latin-Amerika og Karibia er det lov å jobbe fra du er 14 eller 15 år gammel (2). Jeg mener personlig at et 14 år gammel barn skal gå på skole, ikke på jobb.Jeg signerte min første arbeidsavtale som 14 åringen i Chile. Jeg var heldig og  klarte å gå på skole og jobbe samtidig, men de fleste barn som jobber får ikke denne muligheten. 

Det er en sjokkerende og ironisk å tenke på at det første land som ble frigjort fra slaveriet i Karibia, det landet som var en inspirasjon for frigjøringsbevegelsen på resten av Latin-Amerika, per dagens dato er det landet hvor flest barn jobber under slaveforhold.

Den haitianske revolusjonen i den franske kolonien som endte med å forbyde slaveriet og legge grunnlaget for Den Haitiske republikk i 1804, var en inspirasjon for resten av verden.

Ordet «restavek» på kreolsk betyr « å bo sammen med». Flere barn er kalt «restaverk» i det haitianske samfunnet. Opprinnelig var en «restaverk» et barn som bodde sammen med rikere slekter for å gå på skole og dermed få et bedre liv. Dette har i dag utviklet seg til å bli et moderne slaverisystem. Barna sendes til rikere familier for å jobbe. Så tidlig som ved fylte 5 år, kan de bli sendt vekk for å bo hos en ukjent familie, uten beskyttelse fra foreldrene sine. Barna blir satt til å jobbe med matlaging, vasking av klær og annet husarbeid. (3)

I tillegg til å lange arbeidsdager uten skolegang, blir de ofte psykologisk-, fysisk- og seksuelt misbrukt.

ILOSs statistikk fra 2012 estimerer at det er cirka 225 000 barn mellom 5-17 år, hvorav flest er jenter, som lever som «restaveks» på Haiti. De jobber mellom 10 til 14 timer daglig. (3)

I følge UNICEF er 24,4 % av alle barn i Haiti i arbeid. 86% av alle barna i Haiti har opplevd disiplinær vold (4)

En realitet som man ikke må overse mens man feirer Malala Yousafzau og Kailash Satyarthi og jobben de har gjort i sine respektive land.

_________________________________________________________

  1. I følge Den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO): Latin America and the Caribbean redouble efforts against child labour - ILOS webpage:http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/americas/amrm-18/WCMS_314014/lang--en/index.htm
  2. ILO - Ratification of conventions on minimum age: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283:NO
  3. ILOs webpage: From Haiti: Slavery in a free land: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_187879/lang--en/index.htm
  4. UNICEF - At a glance: HAITI: http://www.unicef.org/infobycountry/haiti_statistics.html

 

 

 

Av Karen Contreras
Publisert 2. nov. 2014 14:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere