Forsiden

Bienvenidos a la página web del capitulo  estudiantil de la Asociación Latinoamericana!

Latinamerikansk Forening Studentlag er en forening som fungerer som et samlingspunkt for studenter som er opptatt av Latin-Amerika.

Bli språkvenn!

LAF Språkvenn er vårt nye tilbud for deg som ønsker å lære spansk/portugisisk/norsk samtidig som du blir kjent med et nytt menneske. Som språkvenn utveksler du språk med en annen person som ønsker å lære ditt språk.

Les mer her!

Latinamerikansk forening søker en ny nestleder!

Nestleder for høsten 2018 og våren 2019. Dette er et ulønnet verv. Nestleder er styremedlem. Styrets ansvar overfor medlemmene er først og fremst å sørge for at arbeidsoppgavene blir gjennomført og legge til rette for at medlemmene kan drive med sine aktiviteter uten å tenke på organisasjonens daglige drift

Arbeidsoppgaver:

  • Tar over som leder dersom lederen er fraværende.
  • Følger opp styremedlemmene, inspirerer og oppmuntrer.
  • ”Poteten” i styret – kan gjøre det meste.
  • Vi forventer at nestleder deltar i styremøter (3 ganger i semester), medlemsmøter (3 ganger i semester) og årsmøte i august 2019.
  • Nestleder bør delta i SiO kurs for lederer i studentforeninger.

Arbeidstid: Maks. 3 timer i uke, avhengig av foreningens aktiviteter.

Et kort søknad og CV sendes til contact@latinamerikansk.no.

Søknadsfrist: 12. november 2018.

For spørsmål ta kontakt med Karen Contreras Lisperguer ( karen@latinamerikansk.no ) som er ansvarlig for organisasjonsutvikling.

 

Get to know Robin Pearson - LAF summer intern!

Robin Pearson

This summer it was decided to hire a summer intern as Social Media Manager. His name is Robin Pearson and he will work at LAF until September 15th. 2018. The manager of organizational development, Karen Contreras, is his mentor during the internship period.

We asked Robin to tell us about himself! Read the post here!

Radio Latin-Amerika!

Foreningers medlemmer har muligheten til å ha eget radioprogram. Ta kontakt!

Todos los miembros de la Asociación pueden participar en los programas! Toma contacto!

 

Latam blogg

Din kilde til informasjon om Latin-Amerika.

Mer ...

Latinamerikansk forening får støtte fra Velferdstingets Kulturstyre

Latinamerikansk forening får støtte fra ILOS: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk         

Latinamerikansk forening får støtte fra LNU:Norges barne- og ungdomsorganisasjoner