Akademikernes policydokument om høyere utdanning

Her finner du hovedpunktene i Akademikernes policydokument om høyere utdanning. Alle dokumentene ligger på Akademikernes nettsider.

Hovedpunkter i Akademikernes policydokument om høyere utdanning

  • Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig av stortingsflertall og regjeringskonstellasjoner.
  • Finansieringssystemet må gjøres mer langsiktig, slik at institusjonene får mer forutsigbarhet fra år til år.
  • Høgskoler og vitenskapelige høgskoler må gis incentiver og økonomiske rammer som gjør det attraktivt å videreutvikle institusjonene som et alternativ til å søke universitetsstatus.
  • Forsknings- og utdanningspolitikken må utvikles i et nært samspill med politikk for innovasjon, verdiskapning og bærekraftig økonomisk vekst.
  • Studiefinansieringen må styrkes slik at studentene har reell mulighet til å være heltidsstudenter, også ved studiesteder der kostnadsnivået er høyt.
  • For å sikre internasjonaliseringen må rutinene for godkjenning og godskriving av utenlandsk utdannelse må gjøres enklere.

Hele dokumentet finner du på Akademikernes nettsider.

Publisert 28. des. 2010 10:02 - Sist endret 8. aug. 2016 12:22