Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælandsvei 24
Fysikkbygget, Nedre Blindern.

Postadresse:
Akademikerne-UiO

Postboks 1174
0318 Oslo
Tlf: (228) 57145
Publisert 13. aug. 2010 14:56 - Sist endret 8. aug. 2016 11:39