Om Akademikerne

Akademikerne er en arbeidstagerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 150 000 medlemmer.

 

Akademikernes viktigste arbeidsområder er:

  • inntektspolitikk og arbeidsmarked
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • forskning og utdanningspolitikk
  •  pensjonspolitikkrettigheter for selvstendig næringsdrivende

Akademikerne arbeider for et allsidig, variert og konkurransedyktig næringsliv. Norsk næringsliv må være basert på landets naturgitte fordeler og en systematisk utvikling av ny kunnskap og ny teknologi.

Akademikerne ønsker en sterk offentlig sektor som jobber sammen med og legger til rette for privat sektor for å oppnå størst mulig verdiskapning. Offentlig virksomhet må preges av kvalitet, rettssikkerhet og effektivitet.

Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig den enkelte arbeidstager. På den måten vil den enkeltes kompetanse og resultater bli tatt hensyn til.

I de kollektive avtalene i offentlig sektor vil lønnsvilkårene for unge akademikere være vår høyeste prioritet. Lønnsforholdene må reflektere lang utdanning, kunnskap, kompetanse, ansvar og innsats. For å kunne hevde seg i konkurransen om den kvalifiserte arbeidskraften må offentlig sektor få større handlefrihet i lokale lønnsforhandlinger. 


 

Publisert 13. aug. 2010 14:56 - Sist endret 19. juni 2017 09:35