Nyheter fra Akademikerne - Side 2

Publisert 26. jan. 2015 12:59

- Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Publisert 22. jan. 2015 14:38

Akademikerne kommer ikke til å delta i den politiske streiken som LO, YS og Unio har varslet den 28. januar mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Publisert 17. des. 2014 11:04

Viktig informasjon om lønnsforhandlingene ved UiO 2014

De lokale lønnsforhandlingene ved UiO skulle etter tidsplanen vært ferdig 31. oktober 2014.

På protokollmøtet ble det kjent at LO-stat er uenige i det siste tilbudet som ble fremlagt, og de ønsker å vurdere om de ønsker å gå videre til statens lønnsutvalg (SLU). Betenkningstiden NTL har er tre uker, og er i tråd med tvistebestemmelsene i HTA.

Publisert 13. okt. 2014 10:47

Tannlege og forsker Tiril Willumsen får Akademikerprisen 2014 bl.a. for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. -Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier.

Publisert 12. juni 2014 13:47

2014 er et hovedoppgjør i statlig sektor, og det er tildelt en lokal pott tilsvarende 1,75% av lønnsmassen ved UiO (ca 55 mill kr.) til lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober og virkningstidspunktet er satt til 1. august.

Publisert 26. mai 2014 12:14

 Mer lokal lønn, men lite fornying

Publisert 21. mai 2014 10:51

VEDRØRENDE MULIG STREIK I STATLIG SEKTOR Varsel om plassfratredelse