Forhandlinger om ny pensjon for offentlig sektor er avsluttet

Forhandlingene om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ble avsluttet lørdag 3. mars. Nå skal avtalen ut til behandling i foreningene.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Les mer om avtalen på akademikerne.no

Publisert 5. mars 2018 12:06 - Sist endret 26. sep. 2019 15:57