Enighet i det statlige tariffoppgjøret

2,8 % av lønnsmassen avsettes til lokale forhandlinger for Akademikernes medlemmer i statlig tariffområde.

Det ble til slutt enighet i tariffoppgjøret i staten, 24 dager etter den ordinære forhandlingsfristen, og etter mange timer rundt riksmeklerens bord.

Det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018, og hele den økonomiske rammen skal for Akademikernes del forhandles lokalt. Forhandlingene skal finne sted, også ved Universitetet i Oslo, innen 31. oktober 2018.

Du kan lese mer om oppgjøret i staten og hvilke elementer som er nye i hovedtariffavtalen på Akademikernes nettsider 

Akademikerne-UiO oppfordrer alle medlemmer i en Akademikerforening til å ta en aktiv rolle i sin egen lønnsutvikling. Be om en lønnssamtale før du sender inn lønnskrav og delta gjerne på medlemsmøter for å få noen tips til utforming og hva som er særlig viktig å få med. Følg med på nettsidene for datoer i juni.

Publisert 25. mai 2018 10:34 - Sist endret 25. mai 2018 10:34