Bruk stemmeretten din

Valg av midlertidige vitenskapelig tilsatte til Universitetsstyret 2018

Universitetsstyret er UiOs høyeste organ og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover og regler som gjelder.

Styret består av totalt 11 medlemmer og ledes av rektor. Øvrige medlemmer representerer studenter og ansatte fra de forskjellige kategoriene, samt fire eksterne medlemmer.

Valgperioden for universitetsstyrerepresentanter for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte er ett år, og den elektroniske valgportalen er åpen i perioden 28. mai klokken 08.00 til 4. juni klokken 12.00.

Stemmerett ved dette valget er midlertidige vitenskapelig ansatte med minst 50 %-stilling eller midlertidig stilling som professor II.

Les mer om valget og kandidatene

Les mer om Universitetsstyret

 

Akademikerne-UiO ønsker kandidatene lykke til og oppfordrer alle i valgkretsen til å benytte seg av stemmeretten!

 

Publisert 31. mai 2018 11:43 - Sist endret 31. mai 2018 11:43