Resultat av lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne 2017

Medlemmer i Akademikerforeningene får et lokalt generelt tillegg på 0,40 % av sin årslønn, samt at det er forhandlet på individuelle innsendte krav.

Grunnlaget for forhandlingene i 2017

Akademikerne har i årets lokale forhandlinger vært opptatt av å ivareta alle medlemmenes lønnsvilkår på en best mulig måte.

Årets mellomoppgjør i staten har en ramme på 0,85 % av Akademikernes samlede lønnsmasse, noe som ga Akademikerne ved UiO en samlet pott på ca 5,8 millioner kroner.

Akademikerne har også i år gjennomført en separat forhandlingsprosess med arbeidsgiver. Vi har forhandlet som hovedsammenslutning og vi er tilfreds med både prosess og resultat i årets forhandlinger. UiO har i år tatt nye skritt i retning mot et mer moderne lønnssystem i overensstemmelse med Akademikernes målsetninger, og vi er nå enda bedre rustet til hovedoppgjøret neste år.

Resultatet

  • UiO-ansatte som er medlem av en fagforening tilknyttet Akademikerne har fått et lokalt generelt tillegg på 0,40 % av sin årslønn, med virkning fra 1.10.17
  • I tillegg er det forhandlet individuelt for de som har sendt inn krav til sin forening

Det endelige resultatet foreligger i form av protokoll, som er en enighet mellom Akademikerne-UiO og arbeidsgiver om fordelingen av den lokale potten.

Alle som har sendt inn lønnskrav vil motta informasjon om resultatet etter forhandlingene.

Forhandlinger skjer bak lukkede dører

Det som har skjedd underveis i forhandlingene er taushetsbelagt, og partene kan ikke kommentere fra selve lønnsforhandlingene utover det som foreligger i form av protokoll. 

Publisert 19. okt. 2017 11:57 - Sist endret 19. okt. 2017 11:57