Utsettelse av protokollsignering i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger 7. desember

Oppdatert informasjon 30. november 2016 - Dato for undertegning av protokoll for lønnsforhandlingene er satt til onsdag 7. desember

Mange av medlemmene i Akademikernes primærforeninger har sendt inn krav til forhandlingene og er forståelig nok forventningsfulle til resultatet av forhandlingene.

Da det ved UiO i høst føres separate forhandlinger etter de to hovedtariffavtalene, vil det automatisk bli inngått to separate protokoller.

Ved evt spørsmål om innsyn i signerte protokoller vil informasjon om fagforeningstilknytning for Akademikernes vedkommende da gi seg selv, siden protokollen for forhandlinger etter Akademikernes hovedtariffavtale kun inneholder medlemmer av våre foreninger.

I denne forbindelse vil vi informere om at Akademikerne i de lokale lønnsforhandlingene har bedt om å få utsette signering av protokoll til innen utgangen av november.

Grunnlaget for dette er at Akademikerne er opptatt av at protokollen fra våre forhandlinger kun skal inneholde informasjon om Akademikernes medlemmer dersom den frigis som separat dokument - dette er vanskelig å forene med at fagforeningstilknytning som er sensitiv opplysning, jf personopplysningslovens § 2 nr 8 bokstav e. 

Akademikerne har for å ivareta medlemmenes integritet og personvern på best mulig måte avtalt at protokoll fra Akademikernes forhandlinger offentliggjøres på samme tid som protokoll offentliggjøres for forhandlingene til LO, YS og YNIO og da i et format som ikke gjør det mulig å identifisere fagforeningstilknytning.

I tillegg ble det oppdaget at ikke hele den lokale potten til Akademikerne var fordelt, noe som har ført til at vi må finne et egnet tidspunkt å gjennomføre dette på. Det er krevende å finne et egnet tidspunkt, da det for tiden pågår forhandlinger i den andre tariffavtalen. Dette er udramatisk og forhandlingene har så langt vært konstruktive og vi ser ingen grunn til at sluttspurten ikke skal være likedan.

Vi ber derfor medlemmene våre om forståelse for at vi ikke kan gå ut med nærmere opplysninger om resultatet av lønnsforhandlingene før protokollen er signert i løpet av november i år. Oppdatert informasjon: Dato for protokoll er satt til onsdag 7. desember.

Utsettelsen vil ikke ha noen påvirkning på det materielle innholdet og så snart protokollen er undertegnet vil det bli gitt informasjon om resultatet av forhandlingene til akademikernes medlemmer. Denne informasjonen vil gis fra egen forening.

Hilsen Christer Wiik Aram

hovedtillitsvalgt i Akademikerne og forhandlingsleder

Publisert 1. nov. 2016 20:35 - Sist endret 7. des. 2016 12:56