Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2016 ved UiO

Lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne høsten 2016

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i staten har Akademikerne nå fått sin egen hovedtariffavtale som omfatter alle medlemmer tilsluttet Akademikerne.

Akademikerne har fått en historisk stor pott på 2,3% til lokale forhandlinger av vår lønnsmasse som skal forhandles på UiO. Akademikernes lokale pott er større enn de tre andre foreningene, og vi vil derfor gjennomføre egne forhandlinger med arbeidsgiver. 

I de lokale forhandlingene ved UiO vil Akademikerne-UiO være opptatt av å ivarata alle medlemmer og ansattgrupper. Dette vil vi ha fokus på i de lokale forhandlinger og vi vil vurdere bruk av alle virkemidler som er nedfelt i tariffavtalen. Årets lokale 2.5.1-forhandlinger finner sted til høsten og vil være avsluttet innen 31. oktober. Etter dette vil akademikernes medlemmer bli orientert om resultatet ved UiO, som har virkning fra 1. juli.

Vi oppfordrer alle medlemmer om å sende inn lønnskrav da lokale lønnsforhandlinger er en av de viktigste arenaene for våre medlemmers lønnsutvikling. De lokale forhandlingene er forankret i hovedtariffavtalen og det er UiOs lokale lønnspolitikk og UiOs stillingsstruktur som legges til grunn for vurderingen av krav. Her vektlegges forhold som blant annet innsats, kompetanse og ansvar som noen av de kriteriene som teller inn i vurderingene av kravene. Be gjerne om en lønnssamtale med din leder i forkant av lønnsforhandlingene.

FRIST FOR Å LEVERE LØNNSKRAV FOR AKADEMIKERNES MEDLEMMER ER MANDAG 15. AUGUST 2016.

Kravene skal leveres via nettskjema og et er viktig at du tar deg tid til å fylle ut kravskjemaet, da dette er hovedkilden til informasjon om ditt krav som kun vil brukes av de som forhandler kravet ditt.

Alle henvendelser som omhandler ditt krav skal rettes til din lokale tillitsvalgte på UiO, eller til ditt sekretariat. Se egen oversikt

 

Av Christer Wiik Aram
Publisert 8. aug. 2016 09:23 - Sist endret 25. mai 2018 14:07