Høstens lønnsforhandlinger ved UiO

2014 er et hovedoppgjør i statlig sektor, og det er tildelt en lokal pott tilsvarende 1,75% av lønnsmassen ved UiO (ca 55 mill kr.) til lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober og virkningstidspunktet er satt til 1. august.

INFORMASJON OM LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED UIO HØSTEN 2014

 

Til alle Akademikermedlemmer ved UiO

2014 er et hovedoppgjør i statlig sektor, og det er tildelt en lokal pott tilsvarende 1,75% av lønnsmassen ved UiO (ca 60 mill kr.) til lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober og virkningstidspunktet er satt til 1. september.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn krav da lokale lønnsforhandlinger er en av de viktigste arenaene for individuell lønnsutvikling. 2.3.3 forhandlingene er individuelle forhandlinger der målene i UiOs omforente lokale lønnspolitikken skal prioriteres. Her vektlegges forhold som blant annet innsats, kompetanse og ansvar som noen av de kriteriene som teller inn i vurderingene av de individuelle kravene.

Akademikerne-UiO har også i år besluttet å forhandle som hovedsammenslutning. For medlemmer av primærforeningene vil ikke dette medføre noen endringer knyttet til innsending av krav.

Kravene skal i år leveres elektronisk via nettskjema innen innleveringsfristen 15. august.

NB: Det er viktig at du som medlem tar deg tid til å fylle ut nettskjemaet som skal brukes i forhandlingene. Dette er kilden til informasjon om ditt krav og vil kun brukes av de som behandler kravet ditt.

Kravskjema for vitenskapelig ansatte

Kravskjema for teknisk/administrativt ansatte

 

TIPS TIL UTFYLLING AV NETTSKJEMA:

1. Sett av god tid til å fylle ut skjemaet.

2. Skriv gjerne begrunnelsen i et separat dokument og klipp ut og lim inn ferdige formuleringer når du har begrunnelsen klar.

3. Du kan gjøre endringer i kravskjemaet ditt helt inntil fristen dersom du må dette (egen link til besvarelsen din følger nederst i kvitteringsteksten)

4. Spar på kvitteringsteksten når du leverer inn kravet ditt. Da finner du enkelt tilbake til kravet og ser hva du har oppgitt av informasjon.

5. Dersom du stenger nettleseren din underveis i utfyllingen, fjernes innholdet du har lagt inn (dersom du ikke har levert ved å trykke på "send inn"-knappen)

 

NB: FRISTEN FOR Å SENDE INN KRAV ER: FREDAG 15. AUGUST 2014.

Alle henvendelser som omhandler ditt krav skal rettes til din tillitsvalgte på UiO, eller til ditt sekretariat:

Ved behov for bistand kan du kontakte:

 

Kontaktperson for din forening:

 

Med vennlig hilsen

Christer Wiik Aram

Hovedtillitsvalgt Akademikerne UiO

Publisert 12. juni 2014 13:47 - Sist endret 25. mai 2018 14:07