De beste endringene skapes i dialog mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene vendte samstemt tommelen ned for Arbeidstidsutvalgets innstilling i juni, men arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus er verre. Dette setter ikke bare arbeidstakernes helse på spill, men rammer også pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet.

Vi har alle skjønt at morgendagens arbeidsliv ikke vil være som dagens. Globalisering, automatisering og digitalisering skaper gjennomgripende endringer i måten vi jobber på, også her i Norge. Nettopp derfor er det så viktig å ha ett fast punkt; de beste endringene skapes i dialog mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Det kan være fornuftig med en fot i bakken ved jevne mellomrom. Stemmer kart og terreng? Passer dagens arbeidstidslovgivning med morgendagens behov? Dette er vanskelige og krevende spørsmål – både faglig og politisk. Men historien har lært oss en ting – det er i den tette dialogen i trepartssamarbeidet vi finner de gode og robuste løsningene på morgendagens utfordringer og behov.

Dette skriver Knut Aarbakke, avtroppet leder i Akademikerne i sin kronikk som ligger i sin helhet på Akademikernes hjemmeside.

Publisert 8. aug. 2016 09:20 - Sist endret 8. aug. 2016 09:20