SAB-rapporten: Hva betyr den egentlig for ansatte og studenter ved UIO?

Åpent møte for alle UiOs ansatte og studenter

Onsdag 4. mai kl 9.15 – 10.45 Aud 1, SV-fakultetet

Ordstyrer: Arvid Ellingsen, LO

Innledere:    

  • Rektor Ole Petter Ottersen
  • Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap
  • Leder studentparlamentet Julie Sørlie Paus-Knudsen
  • Seniorkonsulent Mari Helén Varøy, Institutt for Informatikk

Universitetene har hatt en særstilling med sin autonomi og demokratiske beslutningsorganer. Dette er i ferd med å endres og SAB-gruppens rapport påvirker det.

Organisasjonene Akademikerne, Forskerforbundet og NTL ved UiO inviterer til et alternativt allmøte for å snakke om hva vi mener rapporten egentlig handler om, og hva de ansatte bør omtale i sine høringssvar innen 25. mai.

SAB-rapport

Rapport og forslag som skal sendes på høring

Publisert 28. apr. 2016 16:04 - Sist endret 28. apr. 2016 16:05