Fornøyd med betydelig innstramming av midlertidighet

Tjenestemannslovutvalget leverte sin rapport 18 desember 2015.

 

"Det viktigste som er gjort i dette lovarbeidet er den betydelige innstrammingen i adgangen til midlertidig ansettelse. Det er imidlertid synd at mandatet ikke lot utvalget se på universitets- og høyskoleloven. Det er innenfor UH-sektoren at problemet med midlertidighet er størst, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.

Et samlet utvalg har i dag fremmet forslag til ny lov om ansettelsesforhold i staten. Dette er en modernisering av den gamle tjenestemannsloven. Det er gjort flere endringer som bidrar til en harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og den nye loven for statsansatte. Akademikerne har lenge vært en pådriver for dette arbeidet.

- Det er fint å se at det er en god del harmonisering og forenkling i dette lovarbeidet. Jeg mener likevel at man kunne og burde gått enda lenger. Vi hadde jo helst sett at det ikke var behov for en egen lov for statsansatte i det hele tatt, sier Kvam.

Utvalget har spesifisert tydeligere enn før når det er adgang til midlertidig ansettelse, og hovedregelen er som før at arbeidstakere primært skal ansettes fast. Blant annet skal man nå anses som fast ansatt når man har gått tre år i midlertidig stilling hvor det før var fire år.

- På midlertidighet har utvalget gjort en god jobb. Det har vært viktig å få en innstramming her. Med denne loven går vi fra en situasjon hvor adgangen til midlertidighet ikke er større i staten enn i arbeidslivet for øvrig, og jeg håper at dette lovarbeidet blir fulgt opp for universitets- og høgskolesektoren, sier Kvam.

Artikkel hentet fra Akademikerne sin hjemmeside.

 

 

Publisert 20. jan. 2016 14:42 - Sist endret 27. okt. 2017 13:44