Akademikerne vil redusere midlertidighet

- Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Regjeringen la i høst frem forslag til en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som Stortinget nå skal ta stilling til. Det er knyttet størst oppmerksomhet til forslaget om økt adgang til å tilsette kortvarig i midlertidige stillinger, samt forslaget om å heve øvre aldersgrense i arbeidslivet fra 70 til 72 år.

- Akademikerne ønsker ikke mer midlertidighet i norsk arbeidsliv. Derfor er vi mot en ensidig adgang til økt bruk av midlertidige stillinger, sier Aarbakke.

Akademikerne har i møter med partiene på Stortinget sagt at endringer i arbeidsmiljøloven forutsetter at det også gjøres endringer tjenestemannsloven. Videre vil organisasjonen innskrenke dagens fireårsregel for midlertidighet, til tre år.

- Det er staten som er verstingen i midlertidighet, og tilsetting i staten er regulert av tjenestemannsloven. Derfor må Stortinget nå se på privat og statlig sektor i sammenheng, slik at lovgivningen blir likere, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Bruken av langvarig midlertidighet er spesielt stor i universitets- og høgskolesektoren der ca. 20 prosent av de vitenskapelig ansatte ikke har faste stillinger. Ved visse institusjoner er andelen helt oppe i 30 %.

- Vi kommer ikke til å nå regjeringens mål om å utvikle verdensledende universitets- og forskningsmiljøer med dagens mange løsarbeidere. Derfor er det viktig at Stortinget tar grep nå, sier Aarbakke.

- Akademikerne kommer ikke til å delta i onsdagens streik mot regjeringens lovforslag. Det er Stortinget, og ikke regjeringen, som vedtar lovene i Norge. Vi har derfor mer tro på å gå i dialog med Stortinget enn å streike mot regjeringen, sier Aarbakke.

Publisert 26. jan. 2015 12:59 - Sist endret 26. jan. 2015 12:59