Ny rapport om ledelse og styring i staten

En hovedkonklusjon er at organiseringen av arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet i staten er sentralisert. Dette legger begrensninger på arbeidet for effektivitet og produktivitet i staten.

9 desember 2015 kom det en ny rapport om ledelse og styring i staten, som tar for seg betingelser for ledelse, styring, organisering og samordning i staten, samt en gjennomgang av relevant forskning på disse områdene. En sentral del handler om arbeidsgiverpolitikken og betingelser for målstyringssystemet, skriver Akademikerne.

- Staten har lagt vekt på mål- og resultatstyring i alle sektorer. For at dette skal fungere etter intensjonen er det viktig at ledere på ulike nivå har handlefrihet. Vurdert ut fra dette hensynet er arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet for sentralisert. Samtidig er det viktig å for lederne og benytte den handlefriheten man faktisk har. sier Torstein Nesheim til Akademikerne.

Rapporten er skrevet av SNF på oppdrag fra Akademikerne og kan i sin helhet finnes på Akademikernes hjemmeside.

 

Publisert 15. des. 2015 08:22 - Sist endret 27. okt. 2017 13:44