Krever at studielånsrenten senkes

– Påslaget må ned. Det er viktig at Statens lånekasse har gode lånevilkår, og at alle studenter blir motivert til å studere videre, uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier leder Knut Aarbrakke i Akademikerne.

Staten tar et påslag på 1,25 prosentpoeng på pengene som lånes ut fra Statens lånekasse slik at den flytende studielånsrenten blir på 2,33 prosent. Uten påslaget kunne renten ligget på i underkant av 1,1 prosent.

Forskjellen utgjør mye for studentene når tiden for tilbakebetaling av studielånet er kommet: For en nyutdannet med en studiegjeld på 400.000 kroner blir forskjellen 5000 kroner i økte renteutgifter i året.

Dersom belastningen ved studielån vil bli tyngre å bære for unge med lengre utdanning, vil Akademikerne kreve å få dette kompensert.

Vi vil følge nøye med og vil kreve dette kompesensert, ikke bare i lønnsoppgjør, men også på annen måte, sier Knut Aarbakke i Akademikerne.

les hele saken på akademikerne.no

Av Akademikerne
Publisert 20. aug. 2015 11:55 - Sist endret 20. aug. 2015 11:55