Høring om ny struktur i UH sektoren

Akademikerne var representert på høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite om struktur i høyere utdanning. For Akademikerne møtte president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg og rådgiver i Akademikerne, Øyvind Berdal.

Akademikerne mener det er avgjørende at Norge dyrker sterke fagmiljøer med mål om å bli verdensledende både innenfor forskning og utdanning. Det er avhengig av langsiktig planlegging, klare strategiske prioriteringer og arbeidsdeling ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Norge må tiltrekke seg forskere og studenter av høy kvalitet både nasjonalt og internasjonalt. Det er avhengig av at sektoren er attraktiv.

Akademikerne ser strukturmeldingen i sammenheng med langtidsplanen for forskning og den lovede meldingen om utdanningskvalitet. Vi mener de strukturelle grepene som nå er påbegynt er nødvendige for å oppnå disse målene. Akademikerne er også tilfreds med at mange institusjoner allerede har startet fusjonsprosesser.

Artikkelen er hentet fra akademikerne.no

Av Akademikerne
Publisert 20. aug. 2015 11:51 - Sist endret 20. aug. 2015 11:51