Ny arbeidsgiverpolitikk i staten på høring

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag sendt utkast til «overordnet offensiv statlig arbeidsgiverstrategi» på høring hos de statlige virksomhetene.

Det overordnede målet for den statlige arbeidsgiverpolitikken er at den «skal bidra til å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser, slik at virksomheten lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere og kan løse sine samfunnsoppdrag».

De statlige virksomhetene er ulike på en rekke områder, og en felles arbeidsgiverstrategi må ta hensyn til dette mangfoldet og gi rom for forskjeller. I den nye strategien skal virksomhetenes behov tillegges vesentlig vekt. Dette er i tråd med KMDs program for bedre styring og ledelse i staten, der det legges vekt på å gi virksomhetene mer tillit og handlingsrom. Det skal etableres et interessefellesskap som talerør for de statlige virksomhetene.

Det legges opp til at:

  • virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken skal styrkes
  • den sentrale arbeidsgiverfunksjonen skal være profesjonell og tydelig
  • de lokale arbeidsgiverne skal være resultatorientert, ha god gjennomføringsevne og legge til rette for aktivt medarbeiderskap.

Artikkelen er hentet fra akademikerne.no

Av Akademikerne
Publisert 16. nov. 2015 10:26